Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

VI международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ 11-12 октомври 2019 г.

VI международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ 11-12 октомври 2019 г. VI международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ 11-12 октомври 2019 г. VI международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ 11-12 октомври 2019 г. VI международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ 11-12 октомври 2019 г. VI международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ 11-12 октомври 2019 г. VI международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ 11-12 октомври 2019 г. VI международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ 11-12 октомври 2019 г. VI международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ 11-12 октомври 2019 г. VI международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ 11-12 октомври 2019 г. VI международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ 11-12 октомври 2019 г.

На 11 октомври 2019 г. зам.-ректорът на Великотърновския университет – проф. д-р Вихрен Бузов откри VI международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, която се организира ежегодно от Институт „Конфуций“ във ВТУ. Приветствия към участниците и организаторите отправиха зам.-кметът на Община Велико Търново – проф. д-р Георги Камарашев, зам.-деканът на Филологическия факултет – доц. д-р Владимир Донев, Ръководителят на катедра „Класически и източни езици и култури“ – доц. д-р Полина Цончева и общинският съветник и собственик на издателство „Фабер“ – г-н Нейко Генчев. В речта си на откриването проф. Бузов изрази своето огромно задоволство от утвърждаването на тази традиция, каквато е конференцията, перфектно организирана от Великотърновския Институт „Конфуций“ и в частност от двамата директори – доц. д-р Искра Мандова и проф. Дун Юенсин. Зам.-ректорът на ВТУ каза още: „Много актуални са темите, които се разглеждат на тази конференция, които присъстват и в сборниците. Човечеството навлиза в един нов етап на развитие, в един плуралистичен свят, който е свързан с намаляване на доминацията на Запада, която се опираше на колониализма, на технологиите, на науката, научните постижения от 18.-19. век. Днес, Западът, в лицето на Съединените щати и техните съюзници, имат сериозна конкуренция в лицето на Китай, в лицето на Русия и редица други страни. Всичко това се отразява на нашия регион, на страните от Централна и Източна Европа. Перспективите за сътрудничество са повече от обещаващи – форматът за регионално сътррудничество „16+1“, проектът „Един пояс – един път“, на които колкото и да се пречи продължават да се осъществяват неотклонно, което показва волята на Китай да реализира тези свои икономически инициативи“. В своето обръщение към участниците, зам.-кметът на Община Велико Търново каза, че конференцията тази година съвпада и с отбелязването на ена кръгла годишнина, а именно 70-годишнината от установяване на дипломатически отношения между България и Китай, която е много значима, тъй като отношенията между България и КНР не винаги са били на високо ниво – имало е години когато са стигали до точката на замръзване, но в последните години те са във възход. Той отбеляза още, че при посещението си в Китай преди няколко години е бил силно впечатлен от голямата динамика, с която се развиват науката и индустрията и понеже ние сме втората държава, която признава КНР, имаме особено място в политиката на Китай, което е много радващо за нас.

Близо 100 гости присъстваха на конференцията, а над 20 изявени учени от Великотърновския, Софийския, Пловдивския, Шуменския университети, БАН, както и от университети в Китай, взеха участие с доклади.