Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Институт "Конфуций" обявява VII международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ 9-10 октомври 2020 г.