Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Институт "Конфуций" обявява VIII международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ 8-9 октомври 2021 г.

Институт

Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ обявява VIII Международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, която  ще се проведе на 8 и 9 октомври 2021 г. в Институт „Конфуций“, Корпус 5 на ВТУ. 

При желание за участие в конференцията, молим да попълните приложената заявка и да я изпратите на имейл confucius.vt@gmail.com.

За участие в конференцията не се изисква заплащане на такса. Представените доклади ще бъдат публикувани в колективен том със заглавието на конференцията.

 Програма на конференцията

 заявка за участие 2021