Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Институт "Конфуций" обявява XI Национален конкурс на тема: „България и Китай – древни и уникални цивилизации“

Институт

Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ обявява XI национален конкурс на тема: „България и Китай – древни и уникални цивилизации“.

Форма на участие: рисунка, плакат, колаж, компютърна анимация, презентация, разказ, стихотворение, есе, реферат и др., като един участник има право да изпрати само един материал.

Изисквания:

Творбите да са изготвени през 2020-2021 г. и да не са участвали в други конкурси. Писмените работи (разказ, стихотворение, есе, реферат и др.) да бъдат напечатани – шрифт TimesNewRoman, 12 pt, разредка 1,5. Материали, написани на ръка, няма да бъдат класирани.

Обем на есе: до 3 стр.

Обем на реферат: 5-8 стр.

Няма възрастови ограничения. Няма ограничения по отношение на използваните техники, материали и формат на рисунките. Всеки изпратен материал да бъде придружен от следната информация:

  •  трите имена на автора;
  •  клас, възраст; ръководител;
  •  училище/университет/месторабота;
  •  адрес, телефон, e-mail.
    (информацията да бъде напечатана)

 

Срок за предаване: 30.04.2021 г.

Адрес за кореспонденция: 

Велико Търново 5000

ул. „Христо Ботев“ № 19
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Корпус 5
Институт „Конфуций“
Е-mail: confucius.vt@gmail.com
Тел.: 062/538 445

Творбите няма да бъдат връщани на участниците и организаторите получават пълни права над изпратените материали.

Най-добре представилите се участници във всяка една от категориите ще бъдат отличени с награди и грамоти. Наградените материали в категория „Изобразително изкуство“ ще бъдат подредени в изложба.

Всеки участник, независимо дали е класиран или не, ще получи сертификат за участие.

Резултатите ще бъдат публикувани на официалния сайт на Институт „Конфуций“ (http://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/) и във Facebook групата на Института (Институт „Конфуций“ ВТУ). Тогава ще бъдат обявени мястото и дата на провеждане на церемонията по награждаването.