Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Коментар от журито на конкурс "България и Китай - древни и уникални цивилизации"

Утвърдилият се национален конкурс, наследен от Институт „Конфуций“, се превърна в традиция и тази година отново се радва на участници от цялата страна. Броят на участниците в категория „Изобразително изкуство“, както обикновено, бе най-голям, но силно впечатление прави двойно по-големият брой участници, представили своите идеи по темата в раздел „Презентации“, както и голямото жанрово разнообразие при литературните творби.

В обобщение на класирането бихме посочили, че с радост установихме, че тази година в конкурса имаме нови участници от различни населени места в България (напр. Монтана, Провадия, Бургас, Нова Загора, Казанлък и др.), както и за пръв път от Китай. За жалост, тази година студентите са по-слабо представени, но искрено се надяваме догодина конкурсът да ги заинтригува отново.

В категорията „Изобразително изкуство“ се забелязва стремеж към използване на повече и различни техники, което журито адмирира. Похвални са и опитите за използване на средствата на дигиталните технологии в рисуването. Няма как да не отбележим, че броят на участниците в раздел „Колаж“ е значително нараснал, както и че обхватът на засегнатите теми в този раздел е разширен. По отношение на презентациите, журито с интерес констатира едно надграждане към уменията, демонстрирани в предходните издания на конкурса, което се изразява в допълване на презентирания материал с музикален фон. Голяма част от презентациите са финализирани с подходящ музикален съпровод. В литературния раздел, с особено чувство на удовлетвореност държим да споделим, че се забелязва предпочитанието на по-малки ученици към участие с подготвени в научен стил и добре илюстрирани реферати. Засилен интерес има към литературните жанрове есе, разказ, стихотворение, но пък отсъства приказката, която е любимо четиво за всяко дете. Конкурсът при всички случаи печели и се обогатява от всеки жанр. Колкото и наивитет да срещахме в написаните от децата приказки, творбите бяха колоритни и по детски вдъхновени от въображаеми герои.

Препоръка към всички участници и към техните ръководители е да преглеждат внимателно окончателните варианти на писмените материали, преди те да бъдат подадени към организаторите на конкурса и да имат предвид, че журито изчита задълбочено всички предложени за участие работи, като оценява и правописа, и съдържанието, и идеята, и креативността. Проверява се и достоверността на информацията, и в тази връзка препоръчваме при подготовката на текстовото съдържание на материалите да се използват проверени източници, без участниците да се ограничават до публикациите в Уикипедия. При подготовката на писмените разработки препоръчваме да се обръща повече внимание на стила, структурата, графичното оформление и спазването на общоприети технически параметри с цел творбите да бъдат оценявани според интелектуалните им достойнства и знания. Когато липсва заглавие на творбата или още от първия абзац се забележи слаба граматическа култура, отпада възможността тя да получи по-добро класиране.

Припомняме на участниците, че е задължително в изпращаните за конкурса материали надлежно да посочват своите имена, тези на ръководителя си, възрастовата група, в която се състезават /клас, курс/ и учебното заведение, което посещават. В противен случай журито е принудено, въпреки евентуално отлично представяне, да дисквалифицира съответния участник.

Приканваме участниците да бъдат по-дръзки и нестандартни в търсенето и представянето на България и Китай като древни и уникални цивилизации. При рисунките често присъства буквалното интерпретиране на темата на конкурса. Би могло, особено в по-големите възрастови групи, да се потърсят по-оригинални решения за представяне на желаната тема, което, от своя страна, ще създаде едно по-добро усещане за цялост и лекота на композицията. В раздел „Презентации“ участниците биха могли да разчупят традицията в презентиране на географско положение и природни дадености. С радост отбелязваме, че в литературния раздел за разработка са потърсени нови теми и тенденции в интерпретирането  на научни доказателства кой е по-древният от двата народа, коментират се различни тези по отношение на двете културни общности, на това, което ги сродява или раздалечава в исторически план.

Като цяло проличава, дори при учениците в начална и средна степен на образование, добронамереност, дух на толерантност и респект към предците на двете националности, към техния бит, митология и легенди. Акцентира се на забележителното присъствие и просперитет на китайската държава в световната икономика, политика и културен разцвет. Участниците са направили и съвременен прочит на взаимоотношенията между България и Китай, както и на връхлетялата човечеството пандемия през последните две години.

Благодарим на всички за участието! Благодарим на ръководителите за поддържане жив интереса на учащите към конкурса и за подкрепата, която им оказват! Желаем на всички участници здраве, любопитство към непознатото и творческо вдъхновение! Очакваме с нетърпение Вашите нови опити в улавяне и представяне на уникалността на българската и китайската нации!