Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ НА ЖУРИТО ОТ XII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ТЕМА: „БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ – ДРЕВНИ И УНИКАЛНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ“ – 2022

Институт „Конфуций“

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

XII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„България и Китай – древни и уникални цивилизации“

 

Приключи още едно издание на Националния конкурс „България и Китай - древни и уникални цивилизации“. Тази година впечатление прави по-слабият интерес към литературата. Искрено се надяваме това да не е признак за отстъпление от писаното слово.

Адмирации към традиционно доброто представяне на възпитаниците на Първо основно училище „Христо Ботев“ – Търговище, към изключително успешното ръководство на работата на учениците от СУ „Никола Велчев“ – гр. Самоков, представителите на студентската общност от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и СУ „Св. Климент Охридски“.

Забелязва се афинитет към нови теми и по-различна интерпретация в подтемите. На висота са рефератите от гледна точка на научни доказателства на китаисти от водещи световни университети, обобщаване и извличане на изводи, както и опит за по-убедително изказване на авторско мнение. Коментират се различни тези по отношение на двете културни общности, на това, което ги сродява или раздалечава в исторически план. Похвални за участниците в литературното събитие са духът на толерантност и респект към великите личности на двете националности, към техния бит, митология, легенди, литературни образци. Горещо препоръчваме на всички, които посягат към теми от литературата освен на чужди автори, да разчитат повече и на издадените в България помагала („Древнокитайска литература – христоматия“, състав. и превод Б. Беливанова, В. Търново: изд. Фабер, 2017; „Средновековна китайска литература – христоматия“, първа част, състав. и редакция Б. Беливанова, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012; „Средновековна китайска литература – христоматия“, втора част, София: изд. Изток-Запад, 2017). Тези христоматии ще обогатят познанията на участниците по китайска литература, като им позволят да се докоснат до произведенията в превод на роден език, и ще им позволят да изчистят творбите си от неточности по отношение на превод на заглавия, имена на автори и др.

Раздел „Изобразително изкуство“ и тази година е културнообразователната област с най-изразена творческа креативност. Журито внимателно разгледа изпратените творби и подбра тези от тях, които отговарят на критериите заложени в зададените подтеми – Език и писменост и Литература и народно творчество. Акцентът при оценяването включва основни знания и умения: композиционно добре издържани творби; удачно подбиране на материали и техники според избраната изобразителна задача; създаване на фантазни образи чрез комбинирне и преработване на визуални елементи от реални обекти, пространства  ситуации; разкриване на връзки между жанрове и епохи със значими символи от българската и китайската култура. На бъдещте участници в конкурса пожелаваме повече смелост и креативност в избора на рисувателни техники и изразни средства, добре издържани в композиционно отношение творби, повече активност и нестихващо творческо вдъхновение. Специални адмирации към г-жа Татяна Антонова, ръководител на Ателие „Приказен свят“.

В раздел „Презентации“ участниците тази година бяха повече от 40, като най-силно бе представена прогимназиалната възрастова група. Журито отличи със специална награда най-младия участник, а г-жа Силвана Оцетова, чиято усърдна работа с възпитаниците й пролича от всяка презентация, за отличното ръководство на учениците си.

Ако трябва да отправим апел към бъдещите участници, той се изразява в пожелание творците да бъдат докрай последователни в изпипването на детайлите, в демонстрирането на безупречна писмена култура, и влагане максимални усилия творбата да има своята поанта и не на последно място, авторът да не допусне припряност и, едва ли не, желание по-скоро да се отърве от начинанието си.

Награждаването ще се състои на 17 юни (петък) от 14:00 ч. в Институт "Конфуций" - Корпус 5, зала 108Б. За актуална информация следете официалния сайт или Фейсбук страница на Института.

Благодарим на участниците затова, че и тази година споделиха с нас своите творби! Желаем здраве, упоритост и успехи на тях и техните ръководители!

До следващата година!