Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Провеждане на онлайн изпити HSK и HSKK на 23 април 2022 г.

Институт „Конфуций“ ще провежда изпити за придобиване ниво на владеене на китайски език – HSK и HSKK на 23 април 2022 г.

Всеки, който желае да се яви, първо трябва да се регистрира на: http://www.chinesetest.cn, като към регистрацията се попълва онлайн формуляр. Обръщаме Ви внимание, че прилaгането на снимка в стандартен паспортен формат към онлайн формуляра е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, а трите имена трябва да бъдат изписани на латиница както са в документа за самоличност, с който ще се явявате на изпита.

Изисквания за снимка: Снимката, с която се регистрирате, ще се използва за разпознаване и потвърждение на участника от китайските квестори в деня на изпита, затова е задължително да е правена през последните 6 месеца и да няма прекалено голяма разлика с настоящия външен вид на участника. Не е задължително да е правена във фото студио. Може да се заснеме с телефон, стига качеството да е достатъчно добро. Фонът на снимката е препоръчително да е бял или друг светъл цвят. Силуетът трябва да се вижда от раменете на горе. Не може да използвате снимка, върху която има печати или надписи. 

Необходимо е да попълните и приложения по-долу онлайн формуляр регистрация в Институт „Конфуций“. Моля не пропускайте да се регистрирате и на двете места!

ВАЖНО! Преди да се регистрирате се уверете, че отговаряте на изискванията и сте добре запознати с инструкциите за провеждане на онлайн изпити HSK. Можете да ги прочетете на следния линк: http://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/bg/obshta-informatsiya/usloviya-i-instruktsii-za-porvezhdane-na-onlayn-izpiti-hsk

Съгласно новите изисквания на Международния изпитен център в Китай таксите за изпитите HSKK и първо и второ ниво на HSK се увеличат с 30%. Нивата от HSK3 до HSK6 ще се провеждат задължително съвместно със съответно HSKK ниво и с досегашния размер на таксите. 

Краен срок за регистрация и плащане на таксата: 6 април 2022 г.

Таксата се заплаща в касата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (каб.402, Ректорат), в каб. 106 В на Институт „Конфуций“ или в клон на Банка „Алианц“ по сметката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (IBAN: BG50BUIN70013152500016), основание за плащане: изпит HSK, получател: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (ВТУ). В случай че плащането се извършва от чужда банкова сметка, в платежното нареждане е необходимо да фигурира и името на участника в изпита. Квитанцията или вносната бележка се представя в Институт „Конфуций“ или се изпраща сканирана на имейл: hsktest.vt@gmail.com

Таксите за всяко ниво са както следва: 

HSK1 (一级) 23,00 лв.

HSK2 (二级) 23,00 лв.

HSKK1 (口语, 初级) 23,00 лв.

HSKK2 (口语, 中级) 29,00 лв.

HSKK3 (口语, 高级) 34,00 лв.

HSK3 (三级) + HSKK1 (口语, 初级) 54,00 лв.

HSK4 (四级) + HSKK2 (口语, 中级) 58,00 лв.

HSK5 (五级) + HSKK3 (口语, 高级) 76,00 лв.

HSK6 (六级) + HSKK3 (口语, 高级) 76,00 лв.

 

 

 

За контакти: confucius.vt@gmail.com, тел.: 062/538 445, тех. лице: 0876077098 (Анелия Калинова)