Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Първо издание на международното състезание „Китайски езиков мост“ за ученици от началните училища

Първо издание на международното състезание „Китайски езиков мост“ за ученици от началните училища
Тема на български език: Китайският език – радост и игра
Тема на английски език: Chinese, Joy&Fun!
 

Състезанието е насочено към учениците от началните училища, които с голямо желание изучават китайски език. Чрез тази платформа учениците могат да покажат своите знания, да общуват и да обменят опит с други ученици. Състезанието поощрява и насърчава ентусиазма и интереса в учениците да изучават този предмет и задълбочава разбирането им за китайския език и култура. 

 

Време на провеждане: 26 юни 2021 г. 14:00-16:00 ч.
Място: в платформата Zoom (линк ще бъде изпратен два дни преди състезанието)
 
 
Подробна информация можете да откриете в прикачените документи:
 „Китайски езиков мост“ за ученици от началните училища

 Формуляр за записване

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ