Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Стипендии за Шанхайския университет „Дзяотун“

Стипендии за Шанхайския университет „Дзяотун“

Факултетът по хуманитарни науки в Шанхайския университет „Дзяотун“ информира, че Международната програма за стипендии за китайски учители за 2022 г. е отворена за записване. Приемът за бакалавърска степен е вече приключил, но приемът за изучаване на китайски език (един семестър и една академична година) и за магистърска пограма за преподаване на китайски като чужд (MTCSOL) продължават.

 

Изисквания:

1. Едносеместриално обучение (в момента има онлайн програма само през есенния семестър на 2022 г. и тя трябва да се определи според епидемиологичната обстановка за следващия пролетен семестър). Програмата започва през септември 2022 г. или март 2023 г. и осигурява стипендия за максимален период от 5 месеца. Кандидатите, притежаващи виза X1 или X2, не отговарят на условията. Кандидатите трябва да имат минимален резултат от 180 на теста HSK (ниво 3), както и 60 на HSKK (ниво за начинаещи).

2. Едногодишно обучение (в момента има онлайн програма само през есенния семестър на 2022 г. и тя трябва да се определи според епидемиологичната обстановка за следващия пролетен семестър). Програмата започва през септември 2022 г. и осигурява стипендия за за максимален период от 11 месеца. Кандидатите, които учат в Китай, не отговарят на условията. Кандидатите трябва да имат минимален резултат от 210 на теста HSK (ниво 3), както и 60 на теста HSKK (ниво за начинаещи).

3. Магистърска програма за преподаване на китайски като чужд (MTCSOL) (присъствено обучение, онлайн клас е достъпен само ако студентите не могат да влязат в Китай). Програмата започва през септември 2022 г. и осигурява стипендия за за максимален период от две академични години. Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен и да имат минимален резултат от 180 на теста HSK (ниво 6), както и 60 на теста HSKK (ниво за напреднали). Приоритет ще се дава на кандидатите, които могат да предоставят трудов договор с образователна институция след завършване на обучението си в Китай или друго доказателство за заетост в тази сфера.

 

Повече информация относно кандидатстването ще намерите на следните линкове:

https://global.sjtu.edu.cn/news/view/1061 (на китайски)

https://global.sjtu.edu.cn/en/news/view/1064 (на английски)