Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Съобщение до участниците в конкурс „България и Китай – древни и уникални цивилизации“ – 2021 г.

Уважаеми участници,

Екипът на Институт „Конфуций“ се извинява за забавянето на церемонията по награждаване в конкурса „България и Китай – древни и уникални цивилизации“, но съгласно заповед на Ректора на ВТУ (РД № 10-1216) от 23.08.2021г., т. 4., събития, планирани в периода 1 – 30 септември, следва „да се провеждат в електронна среда, а ако това е невъзможно, да бъдат отложени“.

Благодарим Ви за проявеното търпение и разбиране! При първа възможност ще обявим дата за присъствено награждаване и връчване на грамоти и сертификати.

При невъзможност или нежелание за присъствие на официалната церемония, участниците или техни представители могат да получат наградите и сертификатите си всеки работен ден от 8:00 до 16:30 (обедна почивка 12:00 – 12:30) в Институт „Конфуций“, зала 106 B, Корпус 5 на Великотърновския университет.