Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

XII национален конкурс „България и Китай – древни и уникални цивилизации“

XII национален конкурс „България и Китай – древни и уникални цивилизации“

I. Форма на участие:

Няма ограничения във формата на участие. Материалите могат да включват рисунка, плакат, колаж, презентация, разказ, приказка, стихотворение, есе, реферат и др., като един участник може да участва само в една категория и само с един материал. Няма възрастови ограничения за участниците.

 

II. Условия за участие:

Всеки, който желае да вземе участие в конкурса, следва да:

  1. Попълни онлайн формуляр за участие (в края на текста или на следния линк: https://forms.gle/Zny3EKPV9aefSDuK8
  1. Изпрати своя материал за участие на имейл адрес сonfucius.vt@gmail.com или на пощенски адрес: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Корпус 5

Институт „Конфуций“

ул. „Христо Ботев“ № 19

гр. В.Търново

П.К. 5000

тел.: 062/ 538 445 ; моб.тел: 0876 077 098

Всеки изпратен материал трябва да съдържа четливо написани или напечатани трите имена на автора, а ако е изпратен по имейл, самият файл трябва да е именуван с трите имена на автора. Няма да се приемат рисунки, изпратени по електронен път, освен ако не са изготвени чрез използването на дигитални технологии. За останалите данни на участника, организаторите ще направят справка в попълнения онлайн формуляр (виж т. 1). Ако такъв липсва, материалът няма да участва в класиране.

 

III. Изисквания:

  • Творбите да са изготвени специално за това издание на конкурса и да не са участвали в други конкурси.
  • Техническо оформление на писмените работи: шрифт Times New Roman, 12 pt, разредка 1,5, двустранно подравнен. Материали, написани на ръка, няма да бъдат класирани.

Писмените работи да съдържат заглавие.

Обем на есе: до 3 стр.

Обем на реферат: до 10 стр. с използваната литература.

*Препоръка: По отношение на материалите в категория „Литература и култура“, молим ръководителите и участниците да обръщат внимание на правописа и оформлението на текста. Журито в конкурса препоръчва и по-широко използване на източници, извън сайтове като „Уикипедия“.

  • Рисунките да са изготвени на кадастрон във формат не по-малък от А3. Рисунки във формат А4 ще се приемат във възрастова група до IV клас. Няма ограничения по отношение на използваните техники и материали. Желателно е творбите да имат тема/заглавие.

 

 

IV. Срок за предаване: 3 април 2022 г.

Творбите няма да бъдат връщани на участниците и организаторите запазват пълни права над изпратените материали.

Най-добре представилите се участници във всяка една от категориите ще бъдат отличени с награди и грамоти. Всеки участник, независимо дали е класиран или не, ще получи сертификат за участие.

Резултатите ще бъдат публикувани на официалния сайт на Институт „Конфуций“ (http://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/) и във фейсбук групата „Институт „Конфуций“ – ВТУ“. Организаторите и журито на конкурса ще връчат наградите на официална церемония, ако обстоятелствата позволяват провеждането на масови мероприятия. Наградените материали в категория „Изобразително изкуство“ ще бъдат подредени в изложба във фоайето на Институт „Конфуций“.

 

Желаем на всички участници приятна работа и много вдъхновение!