Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

За първи път в България деца и родители участваха в изпита за ниво по китайски език HSK в Институт „Конфуций“ във Великотърновския университет

За първи път в България деца и родители участваха в изпита за ниво по китайски език HSK в Институт „Конфуций“ във Великотърновския университет За първи път в България деца и родители участваха в изпита за ниво по китайски език HSK в Институт „Конфуций“ във Великотърновския университет

На 11 май 2019 г. за втори път тази година Институт Конфуций във Великотърновския университет проведе тест за ниво по китайски език (HSK). Кандидати имаше за всички 6 нива на HSK, като общият им брой беше 43 души.

Преди изпита помещенията за провеждане на изпита в Института Конфуций бяха внимателно подредени за тази цел, а аудио оборудването беше тествано многократно, за да се гарантира, че няма да възникнат проблеми по време на изпита.

Най-голям брой кандидати взеха участие в изпита HSK 2, най-голям брой от които бяха ученици от начални училища. Възрастта на учасниците варираше, като най-малкият беше на 9 години, а най-възрастният – майка на 12-годишен ученик. Най-интересното е, че майката и нейният 12-годишен син учат заедно китайски език и учасваха в изпита за второ ниво на HSK в една и съща зала.

През последните години Институт Конфуций във Великотърновския университет полага големи усилия за популяризиране на преподаването на китайски език и предприема различни мерки за стимулиране на ентусиазма на българската общност за изучаване на китайски език. С нарастващото влияние на институтите Конфуций в региона все повече хора започват да изучават китайски език и Институт Конфуций във ВТУ също така работи за увеличаване на броя на учебните заведения, с които си сътрудничи в преподаването на китайски езин. Откакто ИК се превърна в тестов център за HSK, усилията за популяризиране на изпита за ниво също започнаха да дават резултати, а броят на кандидатите се увеличава непрекъснато. В бъдеще Великотърновският университет ще продължи да стимулира информираността относно HSK, за да подобри още повече работата си за популяризиране на китайския език и култура в региона.