Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

II ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК 2019

II ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК 2019 II ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК 2019 II ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК 2019 II ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК 2019 II ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК 2019 II ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК 2019 II ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК 2019 II ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК 2019 II ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК 2019 II ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК 2019 II ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК 2019 II ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК 2019

 От 29 ноември до 1 декември 2019 г. в Институт „Конфуций“ във ВТУ се проведе II Обучение на преподаватели по китайски език в България. Около 30 преподаватли по китайски език от „Ханбан“, преподаватели-доброволци и местни китайски преподаватели от Институтите „Конфуций“ във ВТУ и СУ, както и от други учебни заведения от София, Велико Търново, Пловдив и Русе участваха в програмата за обучение, организирана от Центъра за обучение и квалификация на преподаватели по китайски език – България.

 На церемонията по откриване на обучението присъстваха проф. дпн Пламен Легкоступ – ректор на ВТУ (мандат 2007 – 2015 г.) и Главен съветник на Централата на Институт „Конфуций“/ Ханбан, проф. Ценка Иванова – декан на Филологическия факултет във ВТУ, доц. д-р Полина Цончева – ръководител на катедра „Класически и източни езици и култури“ във ВТУ, доц. д-р Искра Мандова и проф. Дун Юенсин – директори на ИК във ВТУ, както и доц. Ян Джъ – заместник-декан на Факултета за изкуства и медии на Китайския университет по геонауки в гр. Ухан.

 В своята реч, проф. Ценка Иванова изрази своето приветствие към китайските учители и доброволци, похвали ги за положителния им принос в насърчаването на културния обмен между Китай и България и пожела успех на обучението.

 Подготвената тридневна програма беше не само цветна, но и изключително практично насочена. Яна Шишкова – преподавател в Софийския университет и изявен учител по китайски език в 138-то СУЗИЕ в гр. София сподели с участниците в обучението своя опит в преподаването на китайски език на български ученици и студенти. Тя представи българската образователна система и учебените планове по китайски език и сподели ефективни стратегии за управление на учебния процес. Доц. Ян Джъ изнесе 2 лекции на тема: „Влиянието на надписите върху каменни плочи за развитието на китайската калиграфия“ и „Древнокитайското изкуство за книгопечат“. Вдъхновени от тези лекции, участниците успяха да оценят красотата на китайската калиграфия и печатното изкуство, което отвори пред тях нови идеи и методи за разпространение на традиционната китайска култура. В програмата на Обучението бяха включени и часове по български език за китайските преподаватели и доброволци, водени от доц. д-р Полина Цончева. Нейните лекции мотивираха участниците да продъжат да учат български и в бъдеще, което от своя страна ще им помогне да решават много по-лесно проблемите, които биха възникнали по време на работата им в България. Проф. Дун Юенсин изнесе лекция на тема „Правила, задължения и как да бъдем квалифицирани преподаватели по китайски език“. Той напомни на китайските преподаватели-доброволци да не забравят своите отговорности и как да изпълняват мисията си като преподаватели по китайски език и разпространители на китайската култура.

 През втория ден на Обучението участниците бяха разделени в 3 групи според учебната степен в която преподават. Те трябваше да се съсредоточат върху проблемите и затрудненията, възникващи в процеса на преподаване, а атмосферата в залата беше изпълнена с разгорещени дискусии.

 В програмата беше включено и специално обучение по български народни танци, водено от доц.д-р Ния Радева от ВТУ.

 Участниците в Обучението споделиха, че програмата е тясно свързана с реалното положение на преподаването по китайски език в българските учебни заведения, което благоприятства за бъдещото развитие на обучението по китайски език в страната.

 II Обучение на преподаватели по китайски език доказа своята значимост, затова Центърът за обучение и квалификация на преподаватели по китайски език – България има намерение да организира такива мероприятия през всяка година.

 Обучението беше отразено от няколко местни медии.