Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

II МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНИТЕ И ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА „КИТАЙСКИ ЕЗИКОВ МОСТ“ 2022 г.

II МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНИТЕ И ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА „КИТАЙСКИ ЕЗИКОВ МОСТ“ 2022 г.

Тема: Китайският език – радост и игра“ (Chinese, Joy&Fun)

Дата и час на провеждане: 11 юни 2022 г. (събота), 14:00 ч.

Място на провеждане: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

В състезанието могат да участват ученици, чийто роден език не е китайски и са на възраст до 14 години. Чрез тази платформа учениците могат да покажат своите знания, да общуват и да обменят опит с други ученици. Състезанието поощрява и насърчава ентусиазма и интереса в учениците да изучават този предмет и задълбочава разбирането им за китайския език и култура. 

За да се регистрирате за участие, трябва да попълните формуляра от прикачения файл по-долу и да го изпратите на confucius.vt.@gmail.com

Подробна информация можете да откриете тук  или в прикачените файлове. 

 Декларация за информирано съгласие

 2nd Primary School - Registration Form

 Regulations: 2nd Primary School