Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТА В ПЪРВИ КРЪГ НА XXI МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СТУДЕНТИ „КИТАЙСКИ ЕЗИКОВ МОСТ“ 2022 г.