Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Институт "Конфуций" обявява XIII Национален конкурс на тема: "България и Китай – древни и уникални цивилизации"

Институт

 

Институт „Конфуций“ във  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

обявява

XIII национален конкурс на тема

„България и Китай – древни и уникални цивилизации“

 

Подтеми в конкурса:

1. НАРОДНИ ОБИЧАИ, РИТУАЛИ И ВЯРВАНИЯ – СХОДСТВА И РАЗЛИКИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРИ

2. ПРАЗНИЧНАТА И ФЕСТИВАЛНАТА КУЛТУРА – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ

 

 

Обичаите и вярванията на отделните народи провокират към търсене на връзки и прокарване на паралели между различните култури. Празничната традиционна и съвременна култура, представена от календарни, родови и семейни обичаи, представлява неизчерпаем извор на теми и образци. Обект на творческо вдъхновение на участниците могат да бъдат и множеството общоизвестни и не дотам познати фестивали (локални, етнически и общонародни), които се провеждат в Китай и/или в България. Като една жива съкровищница на човешката култура фестивалът сплотява хора и поколения, обединява в едно дух и материя, минало и настояще, национални и художествени култури на народите по света. 

Препоръката, която отправяме към участниците, е да проявят освен творчески умения, и необходимия изследователски дух при представянето на своите конкурсни творби. Те трябва да имат пряко отношение освен към основната тема и към зададените подтеми. Приветстваме проявата на креативност и лично творчество при интерпретирането на темите, както и избора на оригинални заглавия.

 

         I. Форма на участие: Няма ограничения във формата на участие. Материалите могат да включват рисунка, плакат, колаж, презентация, разказ, приказка, стихотворение, есе, реферат и др., като един участник може да участва само в една категория и само с един материал. Няма възрастови ограничения за участниците.

 

          II. Условия за участие:

Всеки, който желае да вземе участие в конкурса, следва да:

1. Попълни онлайн формуляр за участие, публикуван на: http://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/;

2. Изпрати своя материал за участие на имейл адрес сonfucius.vt@gmail.com или на пощенски адрес: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Корпус 5

Институт „Конфуций“

ул. „Христо Ботев“ № 19

гр. В.Търново

П.К. 5000

тел.: +359/ 87 663 6022

         062/ 538 445         

Всеки изпратен материал трябва да съдържа четливо написани или напечатани трите имена на автора, а ако е изпратен по имейл, самият файл трябва да е именуван с трите имена на автора. Няма да се приемат рисунки, изпратени по  електронен път, освен ако не са изготвени чрез използването на дигитални технологии. За останалите данни на участника организаторите ще направят справка в попълнения онлайн формуляр (виж т. 1). Ако такъв липсва, материалът няма да участва в класиране.

 

          III. Изисквания:

·  Творбите да са изготвени специално за това издание на конкурса и да не са участвали в други конкурси.

· Техническо оформление на писмените работи: шрифт Times New Roman, 12 pt, разредка 1,5, двустранно подравнен. Материали, написани на ръка, няма да бъдат класирани.

Писмените работи да съдържат заглавие.

Обем на есе: до 3 стр.

Обем на реферат: до 10 стр. с използваната литература.

Препоръка: По отношение на материалите в категория „Литература и култура“, молим ръководителите и участниците да обръщат внимание на правописа и оформлението на текста. Журито в конкурса препоръчва и по-широко използване на източници, извън сайтове като „Уикипедия“.

· Рисунките да са изготвени на кадастрон във формат не по-малък от А3. Рисунки във формат А4 ще се приемат във възрастова група до IV клас. Няма ограничения по отношение на използваните техники и материали. Желателно е творбите да имат тема/заглавие.

 

          IV.  Срок за предаване: 30 април 2023

Творбите няма да бъдат връщани на участниците и организаторите запазват пълни права над изпратените материали.

Най-добре представилите се участници във всяка една от категориите ще бъдат отличени с награди и грамоти. Всеки участник, независимо дали е класиран или не, ще получи сертификат за участие.

Резултатите ще бъдат публикувани на официалния сайт на Институт „Конфуций“ (http://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/) и във фейсбук групата на „Институт „Конфуций“ – ВТУ“.

Организаторите и журито на конкурса ще връчат наградите на официална церемония. Наградените материали в категория „Изобразително изкуство“ ще бъдат подредени в изложба.

Желаем на всички участници приятна работа и много вдъхновение!