Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Международна научна конференция "Диломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа"

1

На 12 и 13 октомври 2018 г. се проведе петата подред международна научна конференция на тема: "Диломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа". В нея с доклади участваха учени, докторанти и студенти от висши учебни заведения в страната и чужбина. Гости на събитието беше делегация от далечен Китай, водена от проф. Дън Жубин, Декан на факултета по китайски език и литература в Университета по международен бизнес и икономика в Пекин. С проф. Дън за конференцията пристигнаха още проф. Ху Шаочин, г-жа Фън Юлан и г-жа Джу Хайтан от същия университет, които също представиха своите доклади. Сред официалните гости бяха още г-н Явор Нотев – зам.-председател на 44-то Народно събрание, г-н Михаил Миков – председател на 42-то Народно събрание, дългогодишен народен представител и зам.-председател на Парламентарната група за приятелство България – Китай до 2013 г., проф. Лиляна Вълчева – Председател на Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ, Проф. Пламен Легкоступ – главен съветник на Централата на ИК/Ханбан, Почетен председател на УС на ИК, г-жа Мая Цанова – главен секретар на Областна администрация – София Област, както и други важни гости, които уважиха нашето събитие.