Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Международна програма за стипендии на Шанхайския университет "Дзяотун"

Международна програма за стипендии на Шанхайския университет
Факултетът по хуманитарни науки в Шанхайския университет „Дзяотун“ информира, че Международната програма за стипендии за китайски учители за 2023 г. е отворена за записване. 
 
Изисквания:
 
1.1 Магистърска програма за преподаване на китайски език като чужд (MTCSOL):
 
Програмата започва през септември 2023 г. и осигурява стипендия за максимум две академични години. Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен и да имат минимален резултат от 180 на теста HSK (ниво 6), както и 60 на теста HSKK 3 (ниво за напреднали). Приоритет ще се дава на кандидати, които могат да предоставят трудов договор с учебна институция след завършване на обучението си в Китай или друг документ с доказателство за същия ефект.
 
1.2 Стипендия за бакалавърска степен по китайски език (International Chinese Language Education):
 
Програмата започва през септември 2023 г. и осигурява стипендия за максимум четири академични години. Кандидатите трябва да притежават диплома за средно образование и минимален резултат от 200 точки на теста HSK (ниво 5), както и 60 точки на теста HSKK 2 (средно ниво). В същото време кандидатите трябва да отговарят и на изискването, посочено в 5.6 от посочения линк в края на статията.
 
1.3 Стипендия за едногодишна програма за обучение по китайски език (Chinese Language Study): 
 
Програмата започва през септември 2023 г. и осигурява стипендия за максимум 11 месеца. Международни студенти, които са се възползвали от подобни стипендии, не отговарят на условията. Кандидатите трябва да имат минимален резултат от 210 точки на теста HSK (Ниво 3) и ще се дава приоритет на кандидатите, които предоставят резултат от теста HSKK 1.
 
1.4 Стипендия за едносеместриална учебна програма (Chinese Language and Literature): 
 
Програмата започва през септември 2023 г. или март 2024 г. и осигурява стипендия за максимум 5 месеца. Кандидатите, притежаващи виза X1 или X2, не отговарят на условията. Кандидатите трябва да имат минимален резултат от 180 на теста HSK (ниво 3), като се изисква резултат от тест HSKK1.
 
 
 
За повече подробности относно процеса на кандидатстване, моля, вижте уебсайта: