Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Провеждане на присъствени изпити HSK и HSKK на 16 март 2024 г.

Провеждане на присъствени изпити HSK и HSKK на 16 март 2024 г.
 

Институт „Конфуций“ ще провежда присъствени изпити за придобиване ниво на владеене на китайски език – HSK и HSKK на 16 март 2024 г.

1. Всеки, който желае да се яви, първо трябва да се регистрира на: http://www.chinesetest.cn, като към регистрацията се попълва онлайн формуляр. Обръщаме Ви внимание, че прилaгането на снимка в стандартен паспортен формат към онлайн формуляра е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, а трите имена трябва да бъдат изписани на латиница както са в документа за самоличност, с който ще се явявате на изпита.

Изисквания за снимка: Снимката, с която се регистрирате, ще се използва за разпознаване и потвърждение на участника от китайските квестори в деня на изпита, затова е задължително да е правена през последните 6 месеца и да няма прекалено голяма разлика с настоящия външен вид на участника. Не е задължително да е правена във фото студио. Може да се заснеме с телефон, стига качеството да е достатъчно добро. Фонът на снимката е препоръчително да е бял или друг светъл цвят. Силуетът трябва да се вижда от раменете на горе. Не може да използвате снимка, върху която има печати или надписи. 

ВАЖНО! За да се регистрирате успешно за изпит е препоръчително предварително да се запознаете с инструкциите за регистрация и провеждане на присъствени изпити HSK. Можете да ги прочетете на следния линк: https://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/bg/obshta-informatsiya/

2. Необходимо е да попълните и приложеният по-долу онлайн формуляр за регистрация в Институт „Конфуций“. Моля не пропускайте да се регистрирате и на двете места!

Краен срок за регистрация и плащане на таксата: 16 февруари 2024 г.

3. Таксата се заплаща в касата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (каб.402, Ректорат), в каб. 106 В на Институт „Конфуций“ или в клон на Банка „УниКредит“ по сметката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (IBAN: BG47UNCR70003124859656), основание за плащане: изпит HSK, получател: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (ВТУ). В случай че плащането се извършва от чужда банкова сметка, в платежното нареждане е необходимо да фигурира и името на участника в изпита. Квитанцията или вносната бележка се представя в Институт „Конфуций“ или се изпраща сканирана на имейл: hsktest.vt@gmail.com

Таксите за всяко ниво са както следва: 

HSK1 (一级) 23,00 лв.

HSK2 (二级) 23,00 лв.

HSK3 (三级)  47,00 лв.

HSK4 (四级)  47,00 лв.

HSK5 (五级)  65,00 лв.

HSK6 (六级)  65,00 лв.  

HSKK1 (口语, 初级) 23,00 лв.

HSKK2 (口语, 中级) 29,00 лв.

HSKK3 (口语, 高级) 34,00 лв.

График на изпитите:

Лице за контакт: Анелия Калинова - 0876 077 098.