Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Доц. Искра Мандова, директор на Институт “Конфуций”: “Китай не само се справи с Ковид-19, но и увеличи вноса и износа на стоки на годишна база до над 6 трилиона долара”

Доц. Искра Мандова, директор на Институт “Конфуций”: “Китай не само се справи с Ковид-19, но и увеличи вноса и износа на стоки на годишна база до над 6 трилиона долара”

Янтра Днес (live) – 28.01.2022 г. Весела Кънчева

Доц. Искра Мандова, директор на Институт “Конфуций”: “Китай не само се справи с Ковид-19, но и увеличи вноса и износа на стоки на годишна база до над 6 трилиона долара”

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/dots-iskra-mandova-direktor-na-institut-vkonfutsiyv-vkitay-ne-samo-iznosa-na-stoki-se-spravi-s-covid-19-no-i-uvelitchi-vnosa-i-na-godishna-baza-do-nad-6-triliona-dolarav.html