Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Във ВТУ започна Международното ученическо състезание „Китайски езиков

Във ВТУ започна Международното ученическо състезание „Китайски езиков

Общинско Радио Велико Търново – 14.05.2022 г.

Във ВТУ започна Международното ученическо състезание „Китайски езиков

http://radiovelikotarnovo.com/%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%82%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8/