Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Указания за регистрация и провеждане на присъствен изпит HSK/HSKK

Преди да се запише за участие в теста е препоръчително участникът да прочете внимателно съдържанието на Наръчник за теста HSK (на китайски и английски език). Той може да бъде изтеглен от адреса http://www.chinesetest.cn/godownload.do.

Записвания за участие се приемат само в обявения срок за регистрация!

  • Регистрация за присъствен изпит HSK:

1. Отворете уебстраницата http://www.chinesetest.cn;

2. Изберете нашия Тестов център към Институт Конфуций във ВТУ и съответната дата на явяване;

3. Попълнете личната си информация за регистрация в полетата. Прикачете електронната си снимка. След като проверите внимателно и се убедите, че всичко е попълнено, завършете регистрацията с избиране на бутона най-долу (提交).

Изисквания за снимка: Снимката, с която се регистрирате, ще се използва за разпознаване и потвърждение на участника от китайските квестори в деня на изпита, затова е задължително да е правена през последните 6 месеца и да няма прекалено голяма разлика с настоящия външен вид на участника. Не е задължително да е правена във фото студио. Може да се заснеме с телефон, стига качеството да е достатъчно добро. Фонът на снимката е препоръчително да е бял или друг светъл цвят. Силуетът трябва да се вижда от раменете на горе. Не може да използвате снимка, върху която има печати или надписи. 

4. Попълнете формуляра за регистрация в нашия сайт.  (Формулярът е винаги прикачен към статията, в която е обявен новият изпит)

5. Платете таксата за изпита. В платежното нареждане трябва да фигурират имената на явяващия се на изпита и нивото. 

6. В случай че таксата е платена по банков път, а не на място в Института, задължително вносната бележка се изпраща на имейл: hsktest.vt@gmail.com . Регистрацията ви за изпита в системата ще бъде завършена от Тестовия център към Институт Конфуций във ВТУ, след потвърждаване на плащането на таксата от банката.

7. След заплащането на таксата за теста и приключването на регистрацията, от 15-тия ден преди датата на изпита, можете да поискате съобщение, с което се потвърждава регистрацията ви. Съобщението може да ви бъде изпратено и по електронната поща, при предоставен от вас актуален имейл адрес. Ако до 10 дни преди датата на провеждането на заявения от вас тест все още не сте получили потвърждението за регистрацията си, отидете на уебстраницата и проверете сами регистрационния си статус, или изпратете запитване на имейл адрес hsktest.vt@gmail.com .

8. След като регистрацията ви бъде потвърдена, отидете на горепосочената уебстраница и прегледайте внимателно (за грешки) своя Входен билет за HSK (准考证). При наличие на грешки следва незабавно да сигнализирате на електронен адрес hsktest.vt@gmail.com. Ще получите своя Входен билет за HSK принтиран от Тестовия център 30 минути преди началото на изпита.

Входният билет за теста HSK изглежда по следния начин:

 

ВАЖНО: Проверете внимателно съдържанието на своя Входен билет онлайн на http://www.chinesetest.cn за евентуални грешки. Сверете името, пола, националността и номера на документа си за самоличност. Ако по време на регистрацията е прикачена успешно електронната ви фотография, тя ще присъства и на Входен билет, както и на по-нататъшните ви документи след успешно взет изпит. При наличие на евентуални грешки в Входния билет се налага да се правят промени на регистрационната ви информация. Допускат се само корекции, дължащи се на човешка грешка:
– Сгрешено име
– Сгрешено гражданство
– Сгрешен пол
– Сгрешен номер на документа за самоличност
– Проблемна снимка (фокус, контраст, формат, големина)

Поправката на евентуални грешки Входния билет за HSK, от така изброените по-горе, може да се прави само от Тестов център към Институт Конфуций до десетия работен ден (включително) от датата за явяване на теста. По-нататъшни поправки не са разрешени. За грешки сигнализирайте незабавно на имейл: hsktest.vt@gmail.com.

ВАЖНО: Тестовият център няма да носи отговорност за проблеми, възникнали в резултат от ненавременно съобщаване и отстраняване на грешки в Входния билет за HSK.

Входният билет за теста HSK се получава лично от всеки участник непосредствено преди изпита – по време на проверката на участниците, която започва 30 минути преди уречения час за началото на изпита от съответно ниво. Входният билет е основанието, на което участникът може да бъде допуснат до изпитната зала, той съдържа 18-цифрен код, с помощта на който участникът се идентифицира в системата. След изпита Входния билет служи за проверка и получаване на Удостоверение за издържан HSK и Справка за успеха.

В деня на изпита
Участникът в теста е длъжен да се яви в библиотеката на Институт Конфуций 30 минути преди обявения час за начало на съответния тест и да получи лично своя Входен билет за HSK. Влизането в изпитната зала става с издадения от Тестовия център в Институт Конфуций във ВТУ Входен билет за HSK (准考证)и документа, чиито данни фигурират в него: паспорт, лична, ученическа карта. След като заеме мястото си в изпитна зала, участникът поставя своя Входен билет за HSK в горния десен ъгъл на масата си, – за да може квесторите да правят справки за неговата самоличност и данни по всяко време на изпита. Освен Входния билет за HSK и документа си за самоличност, участниците трябва да носят със себе си моливи 2В – за попълване на Листа за отговори, и гумички за молив – за корекции. Химикалки в изпита HSK не се използват. Ако участникът не попълни коректно личната си информация в бланката за отговори или не маркира отговорите си по правилния начин с молив 2В, то неговият изпит ще бъде невалиден. Може да се ползват само изпитната книжка, бланките за отговори, моливи тип 2В и гуми.
Участник, пристигнал след започването на Писмения изпит HSK може да влезе в залата след приключването на първата част (Слушане с разбиране), но без никаква компенсация за нейното пропускане. Закъснелите при вече започнала втора част (Четене с разбиране) автоматично губят правото да се явят на изпита, без каквато и да било компенсация за това.
Участник, пристигнал за Устния HSKK след започването на записите на отговорите автоматично губи правото да се яви на изпита, без каквато и да било компенсация за това.
Забранява се преписването и употребата на записващи устройства, фотоапарати, мобилни телефони, речници, тетрадки, учебници или други пособия. Мобилните телефони се изключват.
Излизане по време на изпита се допуска само с разрешение на квесторите. Всяко нарушение ще бъде съобщено и отбелязано от квесторите в протокола от изпита. Три нарушения автоматично водят до анулиране на изпита.

Удостоверения и оценки
При успешно полагане на Теста HSK, явилият може да получи два документа: Удостоверение за издържан HSK и Справка за успеха (в точки) – общ и с разбивка по компоненти. Не се издава Удостоверение при слаб успех от теста. При резултат под определен минимум точки, както и при анулиране на работата не се издава и Справка за успеха. Удостоверенията и справките на участниците в изпита ще бъдат изпращани до Тестов център в Институт Конфуций във ВТУ от Пекин в 30-дневен срок след провеждането му. Резултатите от теста се публикуват и в Интернет на адрес http://www.chinesetest.cn и могат да се проверяват по индивидуалния номер на Входния билет за HSK и имената на участника. Веднага щом Тестовият център в Институт Конфуций във ВТУ получи документите и обработи информацията, явилите се могат да дойдат и да си получат удостоверенията и справките. Удостоверението за издържан HSK в качеството си на документ, даващ право за записване в колеж или университет в Китай има срок на валидност от 2 години.