Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Редакционна колегия

Редакционна колегия

Главен редактор:

Доц. д-р Искра Мандова  – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Email: i.mandova@ts.uni-vt.bg

 

Заместник главни редактори:

Проф. д-р Дун Юенсин – Китайски университет по геонауки, Ухан

Email: dongyuanxing@cug.edu.cn

Доц. д-р Владислав Маринов – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Email: w.marinov@ts.uni-vt.bg

 

Редакционен секретар:

Мартина Димитрова – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Email: martina.dimitrova@ts.uni-vt.bg

 

Редактори:

Проф. дпн Пламен Легкоступ – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Email: legkostup@ts.uni-vt.bg

Проф. д-р Бора Беливанова – Софийски университет 

Email: confucius.vt@gmail.com

Доц. д-р Лун Тао – Китайски университет по геонауки, Ухан

Email: 9238383@qq.com

Проф. д-р Андроника Мартонова – БАН

Email: andronika.martonova@gmail.com

Доц. д-р Чън Лися – Пекински университет за езици и култура

Email: 13911356227@126.com

Доц. д-р Павел Петков – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Email: p.s.petkov@ts.uni-vt.bg

Доц. д-р Полина Цончева – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Email: p.tsoncheva@ts.uni-vt.bg