Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г.

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г.

 

ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online)

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г. / Том 7 

 

PDF   Съдържание

PDF  УЧЕБНИ ПОСОБИЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА КИТАЙСКИ ЕЗИК ЗА БЪЛГАРИ  – СЪСТАВИТЕЛСТВО, ПРЕВОД, АДАПТАЦИЯ  –  Антония Цанкова

 

PDF  ШКОЛИТЕ ЗА КЛАСИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ 书院 ШУЮЕН КАТО ЧАСТ ОТ КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ И ОБРАЗОВАНИЕТО НА КИТАЙ – Полина Цончева

DOI: https://doi.org/10.62635/t4t7-p830

PDF  МОДЕЛИ НА ЗАДАЧИ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „ГЕОГРАФИЯ НА СТРАНИТЕ“ – НА ПРИМЕРА НА КИТАЙ – Тамара Драганова

DOI: https://doi.org/10.62635/w7be-h5wd

PDF  ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА КИТАЙСКИЯ УЧИТЕЛ В НОВАТА ЕРА – ВИЗИЯ, МОДЕЛИ И СРАВНИТЕЛНИ РАКУРСИ – Полина Цончева, Тамара Драганова

DOI: https://doi.org/10.62635/4gm9-55ek

PDF  THE CONSTRUCTION AND INTERPRETATION OF ESP TEACHING ECOLOGICAL CHAIN SYSTEM – AN QUALITATIVE ANALYSIS BASED ON GROUNDED THEORYLAI Xiaochun, ZHANG Xiufang, ZHANG Li

DOI: https://doi.org/10.62635/tkjt-wg1b

PDF  MULTI-LINGUAL EDUCATION IN THE BELT AND ROAD INITIATIVE: CHALLENGES AND SUGGESTIONS – XIAO Shan, XU Chenghui, ZENG Weijin

DOI: https://doi.org/10.62635/a4yz-5341

PDF  THE TRAINING OF MTI IN THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE SERVICES IN THE “BELT AND ROAD” AREASWANG Wei, DONG Yuanxing

DOI: https://doi.org/10.62635/vy8y-jm6p

PDF CHINESE LEARNING MOTIVATION OF BULGARIAN STUDENTS – A CASE STUDY OF THE CONFUCIUS INSTITUTE AT THE UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO – LI Jing, FAN Luwei, LIAO Yalu, MU Linzi 

DOI: https://doi.org/10.62635/67j8-1wqw

PDF  THE RESTRICTION OF THE “4±1” MEMORY LIMIT ON CHUNK-CONSTRUCTION IN CHINESE POLITICAL DISCOURSE AND THE EXPLORATION OF ITS ENGLISH TRANSLATION PROCESSING  CAO Huan, ZHOU Zhihua, LIU Shaolong

DOI: https://doi.org/10.62635/fyyj-6ara

PDF  DEVELOPING AN ONLINE PLATFORM FOR PROMOTING WUSHU AND QIGONG CLASSES IN THE CONFUCIUS INSTITUTE, UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO – Borislava Lecheva

DOI: https://doi.org/10.62635/arhz-nyqv

PDF  РАЗВИТИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ КИТАЙ И САЩ И ВЛИЯНИЕТО НА ТЯХНАТА ДИНАМИКА ВЪРХУ СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА Нако Стефанов

DOI: https://doi.org/10.62635/1gqh-d6sg

PDF  МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В ТЪРГОВСКО-ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  Теодора Пенева

DOI: https://doi.org/10.62635/qebw-cx53

PDF  БЪЛГАРО-КИТАЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНО НИВО (Побратимяването на Пловдив с китайски градове и региони)Тиен Дзиендзюн и Мариана Тиен

DOI: https://doi.org/10.62635/m5pf-2hh1

PDF  ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕГИОНИ НА КИТАЙСКАТАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА: ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН – Илиян Матеев

DOI: https://doi.org/10.62635/byf1-72k3

PDF  СЪБИТИЯТА В АФГАНИСТАН И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ВЪРХУ ЕВРАЗИЙСКАТА АРХИТЕКТУРА НА СИГУРНОСТГеорги Чанков 

DOI:  https://doi.org/10.62635/qh7w-qz3j

PDF  „ЛЕДЕНИЯТ ПЪТ НА КОПРИНАТА“ ИЛИ „МИДГАРДСОРМ“ – ВЪЗМОЖНИ СКОРОШНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КИТАЙ И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА „ЕДИН ПОЯС, ЕДИН ПЪТ“ ПРЕЗ СЕВЕРНИЯ АРКТИЧЕСКИ ПЪТ – Михаел Козарски

DOI: https://doi.org/10.62635/1f65-8g7c

PDF  КИТАЙ РАЗГОВАРЯ СЪС СВЕТА. СВЕТЪТ ГОВОРИ ЗА КИТАЙ – Ивелина Ватова

DOI: https://doi.org/10.62635/a2by-y1vj

PDF  ТЪРГОВСКИ КОНТАКТИ МЕЖДУ КИТАЙ, РИМ И ТЕХНИТЕ СЪСЕДИ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА – Живко Жеков

DOI: https://doi.org/10.62635/v8ef-qc9p

PDF  КИТАЙСКОТО ВСЕКИДНЕВИЕ ПРЕЗ 18. В. В ПЪТНИТЕ ЗАПИСКИ НА ДЖОН БЕЛ – Павел Петков

DOI: https://doi.org/10.62635/f97v-9ceb

PDF  ЗА 14-АТА ПЕТИЛЕТКА НА КИТАЙ И ХАРМОНИЯТА Искра Мандова

DOI: https://doi.org/10.62635/q7zf-dbt4

PDF  ЯН ГУЕЙФЕЙ – ФАТАЛНАТА СТРАСТ НА ИМПЕРАТОР СЮЕН ДЗУН – Иванка Дончева 

DOI: https://doi.org/10.62635/eth3-9gvq

PDF ПЪТЯТ НА ЕДНО МОМИЧЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА КИТАЙ – ОТ СУН ЦИНЛИН ДО ГОСПОЖА СУН ЯТСЕН И ДО ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНР – Теодора Йонкова

DOI: https://doi.org/10.62635/frak-jjtr

PDF  ЕНЕРГИЙНИ ПРАКТИКИ В КИТАЙСКОТО ИЗКУСТВО НА ВОЙНАТА И МИРА – Валери Иванов

DOI: https://doi.org/10.62635/qhsa-vkph

PDF  КИТАЙСКИЯТ ДРАКОН И БЪЛГАРСКИЯТ ЗМЕЙ. ПСИХОЛОГИЯ НА МИТОЛОГИЯТА – Диана Мъглова

DOI: https://doi.org/10.62635/389c-ykvp

PDF  MATRICIDAL VOLITION AND SELF-SHAPING UNDER THE BONDAGE OF KINDSHIP ETHICS –ON JEAN’S ORESTES COMPLEX IN VIPER IN THE FIST – GAO Yonggang, FENG Di, DONG Yiran, LI Yue

DOI: https://doi.org/10.62635/zstn-ee67

PDF  БЪЛГАРО-КИТАЙСКО КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО: ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“ ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ“ Дияна Костадинова, Анета Койчева-Иванова

DOI: https://doi.org/10.62635/y2sp-daft