Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ - 26-27 септември 2014 г.