Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

За списанието

За списанието За списанието

Списанието „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и източна Европа“ е рецензирано научно издание на Институт „Конфуций“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Излиза от 2016 г., веднъж годишно, през месец април.

Всички материали, предадени за печат преминават през процедура на двойно анонимно рецензиране със стриктно придържане към нормите на публикационната етика. В редколегията на списанието членуват чуждестранни и български учени с доказана международна цитируемост. Рецензентите се избират съобразно тематичната насоченост на депозираното изследване от главния редактор. Периодът на рецензиране е от един до три месеца.

 

Тематичен обхват и цели

Публикуват се оригинални статии, свързани с дипломатическите, икономическите, юридическите, образователните и културни отношения между Китай и страните от Централна и източна Европа. Целта му е да допринесе за развитието на научното познание в областта на дипломацията, икономиката, културологията, литературата, както и в теорията и практиката на образованието в тези области.

Изданието е отворено за външни за университета автори (български и чуждестранни), чиито материали съответстват на тематичната насоченост и възприетите изисквания за публикуване.

Приемат се материали на български, китайски и английски език.

Не се изискват такси от авторите за публикуване.

 

Oтворен достъп, авторски права и лиценз за публикуване

Авторите запазват авторските си права и предоставят на списанието право на първа публикация, като произведението е едновременно лицензирано под лиценз CC BY-NC-ND – позоваване, без производни, без комерсиална употреба, който позволява на други да споделят произведението с потвърждение за авторството на произведението и първоначалната публикация в това списание.

Изданието „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и източна Европа“ предоставя свободен и безплатен достъп в интернет до пълните текстове на отделните броеве веднага след публикуването им.

Допустимо е авторите да разпространяват публикациите си от „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и източна Европа“ в други електронни платформи. Статиите се разпространяват при условията и реда на лиценза CC BY-NC-ND, а пълната им версия се качва в стандартен електронен формат (pdf) на уебсайта на Институт „Конфуций“, с което се осигурява онлайн хранилище с отворен достъп веднага след публикуването.

За повече информация, посетете  CC-BY-NC-ND.

 

Контакти

Материалите се изпращат до главния редактор на имейл:

           i.mandova@ts.uni-vt.bg

           confucius.vt@gmail.com