Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

За Институт „Конфуций“

За Институт „Конфуций“ За Институт „Конфуций“ За Институт „Конфуций“ За Институт „Конфуций“

  Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Част I Обща информация

  Институт „Конфуций“ (ИК) във Великотърновския университет (ВТУ) е открит на 10 октомври 2012 година. Партньор за създаването му от китайска страна е Китайският университет по геонауки (Ухан). С подкрепата на Китайската международна образователна фондация и Центъра за езиково обучение и сътрудничество към Министерство на образованието в Китай, под ръководството на Управителния съвет (УС) и чрез общите усилия на екипа на ИК, през 2020 г. и през 2021 г. в условията на продължаващата пандемия от КОВИД-19, бяха организирани голяма част от ежегодните мероприятия на Института, а броят на обучаемите се запази.

  За отчения период занятия по китайски език и култура бяха водени в над 40 учебни заведения в 12 града в България, а именно: Велико Търново, Русе, Търговище, Попово, Шумен, Свищов, Варна, Бургас, Сливен, Казанлък, Челопеч и София. През учебната 2020/2021 г. продължиха да се провеждат, макар и в електронна среда, курсове по китайски език за начинаещи и средно напреднали, за деца, подготвка за HSK и HSKK, както и курсове по китайски бойни изкуства (тайчи и цигун). Броят на учащите е средно над 2000 регистрирани. Изпитният център към Института организира и проведе 3 онлайн изпита за придобиване на ниво на китайски език – HSK и HSKK. През 2020/2021 г. ИК във ВТУ организира ежегодния конкурс „България и Китай – древни и уникални цивилизации“ и две по-масови събития на открито в двете училища във Велико Търново, където се изучава китайски език. През изминалата година усилията на екипа на Института бяха насочени и към поддържане на интереса към китайския език и култура чрез социалните мрежи.

  На 8 и 9 октомври 2021 г. в ИК във ВТУ се проведе VIII Международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“. Една от целите на научния форум е да се насърчи развитието на политическите, икономическите и културните отношения между Китай и страните от ЦИЕ в рамките на Инициативата „Един пояс, един път“ и Формата за регионално сътрудничество „17+1“, за да се проучи настоящото състояние и перспективите на двустранните отношения в различни области, както и засилване на академичния обмен. Близо 70 учени, експерти и гости от български и китайски университети и други образователни институции се включиха онлайн и на живо в конференцията.

  Разнообразните дейности и постиженията на ИК привлякоха вниманието на китайската новинарска агенция Синхуа, в.„Китай Днес“, БНТ, БНР, както и други местни и чуждестранни медии. Над 100 репортажа и статии на китайски, английски и български могат да бъдат намерени онлайн и офлайн.

Част II Формулиране на правила и механизми за сътрудничество между китайските и местните партньори

  Заседанията на УС на Института се провеждат поне веднъж годишно в България или в Китай. През последните години тази среща често се провеждаше по време на Световната конференция на институтите „Конфуций“, на която се вземат решения по важни въпроси, свързани с дейността в ИК. При ежедневната работна комуникация, екипът на ИК, заедно с членовете на Управителния съвет, използват имейл и социални мрежи като WeChat, Facebook, QQ и др. за обмен на документи, публикуване на известия за различни дейности, споделяне на снимки от текущи събития и медийно отразяване.

  С цел подобряване дейността на ИК, е разработен набор от правила и разпоредби относно често срещани проблеми в ежедневната и преподавателската работа на китайските преподаватели и доброволци. Правилникът за устройството и дейността на ИК във ВТУ е гласуван от УС на ИК, утвърден е от Ректора на ВТУ и е в сила от 1 юли 2015 г. В него се определят задълженията на целия екип на ИК, в съответствие с Правилника на ВТУ и българското законодателство. При започване на работа в ИК във ВТУ всеки служител и преподавател се запознава внимателно с тези правила и разпоредби, и подписва декларация за съгласие. Тъй като Институтът е част от структурата на Великотърновския университет, финансовите въпроси се отнасят до съответните отговорни лица във ВТУ, а документацията се събира и отчита в съответствие с правилата на Университета.

  През 9-те години от съществуването си, ИК във ВТУ поддържа постоянни контакти със звената както във ВТУ, така и в Китайския университет по геонауки. ИК във ВТУ се вписва добре в българската общност не само във Велико Търново, но и в много други големи населени места, и успешно и ефективно осъществява сътрудничество с десетки общини, университети, училища, детски градини и младежки центрове в различни градове.