Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

За Институт „Конфуций“

За Институт „Конфуций“ За Институт „Конфуций“ За Институт „Конфуций“ За Институт „Конфуций“

  Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Част първа: Обща информация

     Институт „Конфуций“ (ИК) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (ВТУ) е основан през 2012 г. и за шестгодишния период на своето съществуване, чрез подкрепата на Централата на Институт „Конфуций“/ Ханбан и под ръководстовото на Управителния съвет на Институт „Конфуций“, чрез общите усилия на служителите на ИК с иновативен и пионерски дух, постигнахме завидни резултати: значително увеличение на броя на учебните заведения, в които се преподава китайски, на броя на обучаемите и на организираните престижни мероприятия; развитие качеството на обучение и създаване на нови брандове на събития.

     През 2018 г. с помощта на ИК във ВТУ китайски език и култура се преподават в 14 български града: Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Димитровград, Разград, Попово, Сливен, Дряново, Свищов, Челопеч и София. Повече от 25 големи мероприятия и концерти бяха организирани в цялата страна, взехме участие в 3 престижни международни фестивала като Празника на розата в Казанлък, Международен маскараден фестивал "Кукерландия" в Ямбол и  Младежки фестивал „Музите“ в Созопол. През тази година бяха организирани също и 10 уъркшопа за китайски традиционни изкуства в различни градове в страната. Петата поред международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от централна и източна Европа“ се проведе в началото на месец октомври, на която присъстваха множество гости: кметове, заместник-кметове, представители на местната власт, ректори и представители на други университети. След откриването на Международния център за обучение и квалификация на преподаватели по китайски език в ИК във ВТУ в края на месец ноември 2017 г. се проведе и първото обучение на учители. Близо 50 китайски доброволци и български преподаватели се събраха в старата столица, за да споделят своя опит и добри практики.

      Следвайки практиката от изминалите години, през 2018 г. в ИК се провеждат курсове по китайски език за начинаещи, китайски език за напреднали, бизнес китайски език, китайски език за деца, подготвителни курсове за изпитите за ниво на езика – HSK и HSKK; курсове по китайски бойни изкуства – Тайчи и Цигун, за да бъдем конкурентноспособни и да отговорим на търсенето на специалисти с китайски език на пазара на труда. Така, броят на обучаемите се увеличава значително с всяка година, достигайки над 1200 души през тази академична година, както и процента на явяващите се за изпит за ниво на китайски – HSK и HSKK.

    Повече от 300 статии за ИК във ВТУ на китайски, английски и български език могат да се открият в местни и чужди медии като Агенция „Синхуа“, Женмин Жъбао, Чайна Дейли, БНТ, БНР и др.

Част втора: Формулиране на правила и механизми за сътрудничество между китайските и местните партньори

     Най-малко веднъж годишно Управителният съвет на ИК провежда своето заседание в България или в Китай. За да бъде работата ни в Института по-лесна и безпроблемна и за да вървим напред, на 1 юли 2015 г. въведохме Правилник за устройството и дейността на ИК във ВТУ, одобрен от Ректора на Университета след решение на Управителния съвет. След пристигането си в България, всеки преподавател по китайски език е длъжен да се запознае с Правилника и да подпише декларация, че ще работи съгласно установените от ИК правила. Правилникът се състои от 5 части, а именно: 1. Общи положения; 2. Устройство и управление; 3. Учебна дейност; 4. Кадрово обезпечаване; 5. Имущество и финансова организация; и Заключителни разпоредби. Тези правила определят задълженията на всеки служител в ИК и са в съответствие с Правилника на ВТУ и българското законодателство.

   Тъй като ИК е част от структурата на Университета, цялата документация се събира и отчита от служителите във ВТУ спрямо изискванията. За изминалия шестгодишнен период ИК се интегрира добре не само в Университета и във Велико Търново, но и в най-големите градове в България като си сътрудничи успешно с повече от 10 общини, с факултетите във ВТУ, с множество училища, детски градини и младежки центрове.