Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

За Институт „Конфуций“

За Институт „Конфуций“ За Институт „Конфуций“ За Институт „Конфуций“ За Институт „Конфуций“ За Институт „Конфуций“ За Институт „Конфуций“ За Институт „Конфуций“ За Институт „Конфуций“ За Институт „Конфуций“

 Институт „Конфуций“ във Великотърновския университет през 2023 г.

     Институт „Конфуций“ във Великотърновския университет (ИК във ВТУ) е създаден през октомври 2012 год. Негови партньори от китайска страна са Китайската фондация за международно образование, Центърът за езиково обучение и сътрудничество (ЦЕОС) и Китайският университет по геонауки (Ухан). Усилията на ИК са насочени към повишаване на качеството на преподаване на китайски език, насърчаване на междукултурния обмен, обучение и развиване на кадри, научна дейност и др.

 

I. Преподаване на китайски език

 

     1. Учебни заведения и регистрирани студенти

     През 2023 г. с подкрепата на ЦЕОС и Китайското посолство в България, ИК във ВТУ въведе обучение по китайски език в 4 нови града в България. Бе възобновено и обучението по китайски език в Община Свищов, прекъснато поради епидемията от COVID-19. В момента ИК провежда обучение по китайски език и култура в близо 60 учебни заведения в 17 общини, а именно: Велико Търново, Свищов, Русе, Тутракан, Исперих, Попово, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково, Перник, София, Враца и Челопеч. В две от учебните заведения:  СУ „Васил Левски“ – гр. Русе и Първо основно училище „Христо Ботев“ – Търговище към ИК във ВТУ са основани и от 9 години функционират класни стаи „Конфуций“. През учебната 2022–2023 год. в различните курсове, предлагани от ИК, са регистрирани над 2000 студенти и ученици.

     2. Преподавателски състав и служители

     През учебната 2023–2024 год. общият брой на преподавателския и административния състав на ИК към ВТУ е 33 души: 1 български директор, 1 китайски директор, 4 служители, 4 чуждестранни учители и 11 доброволци по програма на китайското правителство, 1 местен доброволец и 12 местни преподаватели.

     3. Учебни програми

     ИК във ВТУ провежда курсове и занятия по китайски език и култура на най-различни нива: китайски език за деца, китайски език за възрастни, бизнес китайски, подготвителни курсове за HSK/HSKK, кунгфу за деца, практики по тайчи и цигун.

     В езиковите курсове, за да отговорят на индивидуалните им потребности, преподавателите от ИК използват съвременни учебни пособия като: Happy Chinese, Chinese Paradise, Easy Chinese Learning, Learn Chinese with Me, Great Wall Chinese, Road to Success, HSK Standard Course и др. Библиотечният фонд на Института ежегодно се актуализира с нови учебни заглавия от Китай, както и с преводна литература на български език.

     Китайски учители/доброволци от ИК провеждат и занятия със студентите от различните бакалавърски програми с китайски език във Филологическия факултет на ВТУ.

     4. Качество на обучението

     Институт „Конфуций“ във ВТУ отдава голямо значение на качеството на преподаване и обучение. Директорите и учителите ежедневно полагат усилия за подобряване на нивото на владеене на китайски език и за популяризирането на китайската култура сред обучаемите.

     През 2022 г. ИК към ВТУ организира общо 5 онлайн изпита, на които се явиха 84 души на HSK и 39 души на HSKK. През първата половина на 2023 г. ИК проведе 2 онлайн изпита, в които взеха участие общо над 60 души.

     Важно е да се отбележи, че учениците и студентите от учебните заведения, които си сътрудничат с ИК във ВТУ, винаги са изключително ентусиазирани да участват в състезанието за владеене на китайски език „Китайски езиков мост“ и се представят достойно. През 2022 г. и 2023 г. студентите от ВТУ Йоана Борисова и Бетиже Акова спечелиха първите места в състезанието за студенти – Национален кръг България, а ЦЕОС съответно им присъди едногодишна стипендия за обучение в Китай. През август и септември 2023 г. в Гуанси, Китай, се проведе финалът на 22-рото състезание за чуждестранни студенти „Китайски езиков мост“, а участничката от ВТУ – Бетиже Акова, след като премина различни тестове и победи много от съперниците си, спечели третата награда на световния финал.

 

II. Културни събития и създаване на собствени брандове

     През 2023 г. екипът на Институт „Конфуций“ към ВТУ организира разнообразни културни събития, като спектакли, изложби, състезания, работилници за китайски занаяти, и взе участие в редица мащабни местни културни фестивали. Част от тях са: отбелязване на годишнината от създаването на Института „Конфуций“ във ВТУ, Ден на китайския език в ООН, Празник на източноазиатските култури във ВТУ, Национален конкурс на тема: „България и Китай – древни и уникални цивилизации“, Националния кръг на международното състезание по китайски език „Китайски езиков мост“, Конкурс за превод от китайски на български език и обратно на името на Петко Хинов, съзстезание „Пей с мен на китайски“ в Класна стая „Конфуций“ в СУ „Васил Левски“ – гр. Русе, Седмица на китайското кино и Ден на китайската кухня в гр. Търговище, филмов фестивал в гр. Бургас, Фестивал на драконовите лодки в София, Конкурс „Средата на есента“ за ръчно рисуване на фенери и изложба в Посолството на КНР, Международен маскараден фестивал „Кукерландия“ в гр. Ямбол, Празник на розата в гр. Казанлък, Международен младежки фестивал на изкуствата „Музите“ в гр. Созопол и др.

 

         III. Квалификация на преподавателския състав

     Институт „Конфуций“ към ВТУ отдава голямо значение на квалификацията на преподавателския състав. Ежегодно в програмата на Института се предвиждат поне две работни срещи за китайските учители/доброволци, както със заминаващите си китайски учители/доброволци, така и с новопристигащите преподаватели, които се включват онлайн от Китай. По този начин се създава добра платформа за комуникация между преподавателите, чрез която да споделят опит и впечатления от процеса на работа, както и да дадат съвети едни на други за живота в България. Новопристигналите китайски учители/доброволци се запознават с правилника на ИК и получават необходими за работата им в България насоки, които да им помогнат за по-бързата адаптация в бъдещата им роля на преподаватели.

     През 2017 г. Ректорът на ВТУ подписа споразумение с Пекинския езиков университет за съвместно създаване на Център за обучение и квалификация на преподаватели по китайски език – България. Центърът се ръководи от Институт „Конфуций“ към ВТУ и в него е назначен един служител. Преди пандемията на COVID-19 ИК успя да проведе два семинара за обучение на преподаватели по китайски език, в които участваха местни учители от цяла България, китайски учители и доброволци. Основни лектори в квалификационните курсове са опитни местни китайски и български учители и експерти от Китай. Съдържанието на обучението е тясно свързано с начина на преподаването на китайски език в България и е насочено към често срещаните ситуации в класната стая. То е от важно значение за усъвършенстването на педагогическите кадри и за успешното прилагане на китайското образование. В периода след пандемията Центърът за обучение и квалификация на преподаватели по китайски в България ще възобнови дейността си.

      Институт „Конфуций“ използва всяка възможност, при която учители и доброволци могат да участват в различни курсове, организирани от китайската страна, за да чуят лекции от експерти и учени, активно да обменят опит в преподаването на китайски език с външни учители и да се стремят да повишат преподавателската си компетентност и способността си да организират и провеждат културни мероприятия.

 

IV. Научни изследвания и постижения

     През 2014 г. ИК във ВТУ публикува първия том със статии, събрани от научната конференция по случай 65-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Китай. Оттогава ежегодно излиза от печат научното списание, озаглавено „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, където се публикуват и докладите от международната научна конференция на същата тема. Понастоящем списанието е включено в Националния референтен списък на България, в CEEOL, ROAD, Google Scholar, реферирано и индексирано е в други международни бази данни като ERIH PLUS, ResearchBib, GeneralImpactFactor, CiteFactor, DRJI, ESJI и др. През 2023 г. излезе от печат поредния том на списанието.

 

V. Почести и награди

     В средата на май 2023 г. софийският Институт „Конфуций“, в сътрудничество с Институт „Конфуций“ към Великотърновския университет, успешно проведе годишното състезание за владеене на китайски език „Китайски езиков мост“. Учениците и студентите към Институт „Конфуций“ във ВТУ проявиха голям ентусиазъм и всяка от групите се представи изключително добре в състезанието. Във финала на националния кръг на 22-то състезание по китайски език за чуждестранни студенти „Китайски езиков мост“ Бетиже Акова, студентка от I курс на специалност „Приложна лингвистика с китайски език“ във ВТУ, взе първото място. Студентката от III курс Таня Станкова спечели трета награда, а второкурсничката Кристияна Донева бе отличена за най-добър талант. Бетиже Акова успешно кандидатства за едногодишна стипендия за специализация в Китай и беше приета в Китайския университет по геонауки (Ухан).

     В конкурса за превод на името на Петко Хинов, националния конкурс на тема: „България и Китай – древни и уникални цивилизации“ и конкурса за ръчно рисуване на фенери за отбелязване на Празника в средата на есента и др. обучаемите към Институт „Конфуций“ във ВТУ показаха своите големи възможности и получиха много и различни видове награди. Китайската доброволка Лай Дзинтин успя да се пребори с останалите участници в конкурса за превод на името на Петко Хинов и спечели първа награда за превод на поезия и проза в категорията за превод от български на китайски език.

 

VI. Външно сътрудничество и обществено признание

     От създаването си през 2012 г. Институт „Конфуций“ във ВТУ поддържа постоянни контакти със звената във Великотърновския университет и в Китайския университет по геонауки (Ухан) повече от 10 години. С подкрепата на двата университета-партньори работата на Институт „Конфуций“ върви безпроблемно.

     Институт „Конфуций“ във ВТУ  се вписва добре в българската общност не само във Велико Търново, но и в много други населени места. Поддържа хармонични отношения с всички звена на ВТУ и успешно осъществява дългосрочно ползотворно сътрудничество с над 15 общини, както и с редица училища, детски градини, младежки центрове, сдружения за приятелство и др. в различни градове.

     През 2023 г. дейностите на Институт „Конфуций“ във ВТУ имат повече от 300 медийни отразявания от китайски и български медии, като информационна агенция Синхуа, China Government Network, China State Council News, People’s Daily Online, Global Times, Phoenix News, вестник „Китай днес“, Българска национална телевизия, Българско национално радио и др., както и от Китайския университет по геонауки (Ухан) и Посолството на КНР в България на техните официални уебсайтове.