Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2020 г.

front cover info page

 

No description available.

ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online)

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа -  2020 г. / Том 5 

 

PDF   Съдържание

PDF   Морални ценности, залегнали в образованието в България и Китай (19. век) – Полина Цончева

PDF    An Analysis of Some Errors in Writing Chinese Characters and Exploration of Chinese Characters Teaching Strategies – Су Чан

PDF   Observation on History Teaching from the Perspective of Intercultural Communication: The "Chinese History Common Knowledge" Course of the Royal University of Phnom Penh in Cambodia as an Example – Чан Юенюен

PDF   A Study of the Misuse of Grade A Chinese Characters from the HSK Vocabulary by Foreign Language StudentsЛи Юнхан

PDF   От историята на българо-китайските отношения (Гражданската война в Китай, провъзгласяване на КНР, признание и поддръжка от НР България на новосъздадената република) – Нако Стефанов

PDF   Study on the Trade Cooperation Between China and Central and Eastern European Countries under the “16+1” Mechanism – Хуан Дълин

PDF   Четвъртата индустриална революция и Китай – Илиян Матеев

PDF   Реинженеринг на комуникативни политики за китайски туристи в България – Яна Шишкова

PDF    Политическата карикатура и Китай през първата половина на XX век – Ивелина Ватова

PDF   How Western Religion Tried to Enter the ‘Chinese Way’ or Why Matteo Ricci’s Attempts to Spread Christianity in China Remained Fruitless – Нора Чилева-Сяо

PDF   Communication Effects of International Publicity Translation from the Perspective of Identification in Kenneth Burke’s New Rhetoric Theory – Дун Юенсин, Дун Ижан, Чън Съ

PDF   Особености на китайската градска архитектура и парково изкуство – естетически и социални аспекти – Пламен Легкоступ, Искра Мандова

PDF   Наративът за китайците: визуални стратегии и скрити гласове Андроника Мàртонова

PDF   Великобританската представа за китайския език между XVII и XIX в. – Павел Петков

PDF   Пътуващият творец и неговите произведения – основа на интеркултурното общуване – Пламен Легкоступ

PDF   Смартфон приложенията в съвременен Китай – отражение на глобалния и технологичен напредък на страната – Теодора Йонковa

PDF   Какво вижда Лу Сюн във Вълко? – пръв поглед на Китай към българската литература – Джан Йен-и

PDF   Концептът „лун“ (дракон) в китайската лингвокултура – Елица Миланова

PDF   A Case Study of Intercultural Communication – Taking “Pushing Hands” & “Serial (Bad) Weddings” as Examples Лиу Дзътун

PDF    Летният лагер на „Китайски мост“ за младежи от страните партньори по инициативата „Един пояс – Един път“ – общ преглед – Борислава Лечева