Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2021 г.

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2021 г. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2021 г.

 

 

ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online)

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа -  2021 г. / Том 6 

 

PDF   Съдържание

PDF  ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВОТО ПОД КАРАНТИНА – ПРОБЛЕМИ, РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ  Пламен Легкоступ

PDF ОБРАЗОВАНИЕТО В КИТАЙ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ – КРАТКИ БЕЛЕЖКИПолина Цончева

PDF БЪЛГАРИСТИКАТА В КИТАЙ – РАЗВИТИЕ, ПОСОКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАЛюба Атанасова

PDF ИЗУЧАВАНЕ НА ТЕМА „КИТАЙ“ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА СЛЕД ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕТамара Драганова

PDF PROBLEMS IN THE APPLICATION OF MULTIMEDIA COURSEWARE IN CLASSROOM TEACHINGLIU Zitong

PDF THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING ON SECOND LANGUAGE LEARNERS’ READING COMPREHENSION ABILITYYAN Mi, DONG Yiran

PDF БЪЛГАРО-КИТАЙСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИАнгел Орбецов

PDF „СЯОКАН“ – СЪЗДАВАНЕТО В КНР НА ОБЩЕСТВО С МАСОВ СРЕДЕН СТАНДАРТ НА ЖИВОТНако Стефанов

PDF ИСТОРИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА „СТУДЕНИЯ“ ПЕРИОД В БЪЛГАРО-КИТАЙСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ (60-те ГОДИНИ НА ХХ ВЕК) Мариана Тиен

PDF COOPERATION BETWEEN CHINA AND CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES IN THE POST-PANDEMIC WORLD – DIFFICULTIES, CHANGES AND PROSPECTSLI Xinzhi, ZHOU Yu, CHI Yudi

PDF ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕГИОНИ НА КИТАЙСКАТАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА: ЮЖЕН РЕГИОНИлиян Матеев

PDF КИТАЙ И СЕВЕРНИЯТ МОРСКИ ПЪТГеорги Чанков

PDF CHINA’S ‘NEW REGIONALISM’: ECONOMIC AND DEVELOPMENTAL COOPERATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE (CEE) Deya Demerdzhieva

PDF ОЦЕНКА НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ САЩ И КИТАЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТСВОТО НА ДОНАЛД ТРЪМПАлександър Узунов

PDF СРАВНИТЕЛНОПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКАСветослав Mишев

PDF ДА УЛОВИШ ДИХАНИЕТО НА СВЕТА (ФРАНСОА ЧЪН „И ВЕЧНОСТТА НЕ СТИГА“) Магдалена Костова-Панайотова

PDF КИТАЙ И БРИТАНСКИЯТ ИМАГОЛОГИЧЕН ДИСКУРС ПРЕЗ 18 ВЕК Павел Петков

PDF ЕКРАННИ ДИАЛОЗИ: КИТАЙ, СИНОСИНЕМА И МЕЖДУНАРОДНИЯТ ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ (МФФ) „ТИХООКЕАНСКИ МЕРИДИАНИ“ – ВЛАДИВОСТОК’2019, РУСИЯАндроника Мàртонова

PDF THE CHINESE SPACE PROGRAM Boris Manov

PDF КИТАЙ В БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ АРХИВИ: НАРОДНАТА КОМУНА НА КИТАЙСКО-БЪЛГАРСКАТА ДРУЖБА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БЪЛГАРСКИЯ ХУДОЖНИК СТОЯН РАЙНОВ ПРЕЗ 1959 И НЕЙНОТО ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ДО НАШИ ДНИ Евелина Хайн

PDF ТРАДИЦИОННАТА КУНЧЮ ОПЕРА – РАЗВИТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И СИМВОЛИКА НА ОБРАЗИТЕ Искра Мандова

PDF ИМЕНУВАНЕТО ПРИ БЪЛГАРИ И КИТАЙЦИ: ПАРАЛЕЛИТиен Дзиендзюн

PDF ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ – КЛЮЧОВ ФАКТОР ПРИ ОБСЛУЖВАНЕТО НА КИТАЙСКИ ТУРИСТИ Яна Шишкова

PDF CULTURAL UNTRANSLATABILITY AND TRANSFORMATION STRATEGYJiang Min, Dong Yuanxing

PDF ПЕКИН В ДРЕВНОСТТАТеодора Йонкова

PDF ДАОСКИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯВалери Иванов

PDF CHINESE MARTIAL ARTS AND PHYSICAL ACTIVITY AMONG BULGARIAN STUDENTSBorislava Lecheva

PDF COMPARISON OF CHINESE AND ENGLISH ADVERTISING LANGUAGE GE Lijiao