Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2021 г.

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2021 г. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2021 г.

 

No description available.

 

ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online)

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа -  2021 г. / Том 6 

 

PDF   Съдържание

PDF  ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВОТО ПОД КАРАНТИНА – ПРОБЛЕМИ, РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ  Пламен Легкоступ

DOI: https://doi.org/10.62635/vh2y-zry5

PDF ОБРАЗОВАНИЕТО В КИТАЙ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ – КРАТКИ БЕЛЕЖКИПолина Цончева

DOI: https://doi.org/10.62635/1y8y-7vn9

PDF БЪЛГАРИСТИКАТА В КИТАЙ – РАЗВИТИЕ, ПОСОКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАЛюба Атанасова

DOI: https://doi.org/10.62635/286t-e8te

PDF ИЗУЧАВАНЕ НА ТЕМА „КИТАЙ“ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА СЛЕД ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕТамара Драганова

DOI: https://doi.org/10.62635/eqqf-29q5

PDF PROBLEMS IN THE APPLICATION OF MULTIMEDIA COURSEWARE IN CLASSROOM TEACHINGLIU Zitong

DOI: https://doi.org/10.62635/cb9e-1kyx

PDF THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING ON SECOND LANGUAGE LEARNERS’ READING COMPREHENSION ABILITYYAN Mi, DONG Yiran

DOI: https://doi.org/10.62635/fqv0-kk9v

PDF БЪЛГАРО-КИТАЙСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИАнгел Орбецов

DOI: https://doi.org/10.62635/xzn5-x57g

PDF „СЯОКАН“ – СЪЗДАВАНЕТО В КНР НА ОБЩЕСТВО С МАСОВ СРЕДЕН СТАНДАРТ НА ЖИВОТНако Стефанов

DOI: https://doi.org/10.62635/ah7x-yr74

PDF ИСТОРИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА „СТУДЕНИЯ“ ПЕРИОД В БЪЛГАРО-КИТАЙСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ (60-те ГОДИНИ НА ХХ ВЕК) Мариана Тиен

DOI: https://doi.org/10.62635/ytkb-9zsa

PDF COOPERATION BETWEEN CHINA AND CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES IN THE POST-PANDEMIC WORLD – DIFFICULTIES, CHANGES AND PROSPECTSLI Xinzhi, ZHOU Yu, CHI Yudi

DOI: https://doi.org/10.62635/g18q-jfjt

PDF ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕГИОНИ НА КИТАЙСКАТАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА: ЮЖЕН РЕГИОНИлиян Матеев

DOI: https://doi.org/10.62635/pjek-7ppr

PDF КИТАЙ И СЕВЕРНИЯТ МОРСКИ ПЪТГеорги Чанков

DOI: https://doi.org/10.62635/x4kq-agc8

PDF CHINA’S ‘NEW REGIONALISM’: ECONOMIC AND DEVELOPMENTAL COOPERATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE (CEE) Deya Demerdzhieva

DOI: https://doi.org/10.62635/ebcz-5mxd

PDF ОЦЕНКА НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ САЩ И КИТАЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТСВОТО НА ДОНАЛД ТРЪМПАлександър Узунов

DOI: https://doi.org/10.62635/c7xt-ncks

PDF СРАВНИТЕЛНОПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКАСветослав Mишев

DOI: https://doi.org/10.62635/ny36-dxyf

PDF ДА УЛОВИШ ДИХАНИЕТО НА СВЕТА (ФРАНСОА ЧЪН „И ВЕЧНОСТТА НЕ СТИГА“) Магдалена Костова-Панайотова

DOI: https://doi.org/10.62635/9nae-fmby

PDF КИТАЙ И БРИТАНСКИЯТ ИМАГОЛОГИЧЕН ДИСКУРС ПРЕЗ 18 ВЕК Павел Петков

DOI: https://doi.org/10.62635/g6eb-eshx

PDF ЕКРАННИ ДИАЛОЗИ: КИТАЙ, СИНОСИНЕМА И МЕЖДУНАРОДНИЯТ ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ (МФФ) „ТИХООКЕАНСКИ МЕРИДИАНИ“ – ВЛАДИВОСТОК’2019, РУСИЯАндроника Мàртонова

DOI: https://doi.org/10.62635/hex3-zyet

PDF THE CHINESE SPACE PROGRAM Boris Manov

DOI: https://doi.org/10.62635/pkps-cjcp

PDF КИТАЙ В БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ АРХИВИ: НАРОДНАТА КОМУНА НА КИТАЙСКО-БЪЛГАРСКАТА ДРУЖБА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БЪЛГАРСКИЯ ХУДОЖНИК СТОЯН РАЙНОВ ПРЕЗ 1959 И НЕЙНОТО ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ДО НАШИ ДНИ Евелина Хайн

DOI: https://doi.org/10.62635/b9j0-16gc

PDF ТРАДИЦИОННАТА КУНЧЮ ОПЕРА – РАЗВИТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И СИМВОЛИКА НА ОБРАЗИТЕ Искра Мандова

DOI: https://doi.org/10.62635/tqpj-55dp

PDF ИМЕНУВАНЕТО ПРИ БЪЛГАРИ И КИТАЙЦИ: ПАРАЛЕЛИТиен Дзиендзюн

DOI: https://doi.org/10.62635/mwk5-8var

PDF ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ – КЛЮЧОВ ФАКТОР ПРИ ОБСЛУЖВАНЕТО НА КИТАЙСКИ ТУРИСТИ Яна Шишкова

DOI: https://doi.org/10.62635/hn5p-t9zd

PDF CULTURAL UNTRANSLATABILITY AND TRANSFORMATION STRATEGYJiang Min, Dong Yuanxing

DOI: https://doi.org/10.62635/a9q0-jmxf

PDF ПЕКИН В ДРЕВНОСТТАТеодора Йонкова

DOI: https://doi.org/10.62635/vp5e-zfr8

PDF ДАОСКИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯВалери Иванов

DOI: https://doi.org/10.62635/5001-wg3y

PDF CHINESE MARTIAL ARTS AND PHYSICAL ACTIVITY AMONG BULGARIAN STUDENTSBorislava Lecheva

DOI: https://doi.org/10.62635/vt4j-5pf4

PDF COMPARISON OF CHINESE AND ENGLISH ADVERTISING LANGUAGE GE Lijiao

DOI: https://doi.org/10.62635/67mq-g2tn