Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г.

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г. Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г.

 

ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online)

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2022 г. / Том 7 

 

PDF   Съдържание

PDF  УЧЕБНИ ПОСОБИЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА КИТАЙСКИ ЕЗИК ЗА БЪЛГАРИ  – СЪСТАВИТЕЛСТВО, ПРЕВОД, АДАПТАЦИЯ  –  Антония Цанкова

PDF  ШКОЛИТЕ ЗА КЛАСИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ 书院 ШУЮЕН КАТО ЧАСТ ОТ КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ И ОБРАЗОВАНИЕТО НА КИТАЙ – Полина Цончева

PDF  МОДЕЛИ НА ЗАДАЧИ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „ГЕОГРАФИЯ НА СТРАНИТЕ“ – НА ПРИМЕРА НА КИТАЙ – Тамара Драганова

PDF  ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА КИТАЙСКИЯ УЧИТЕЛ В НОВАТА ЕРА – ВИЗИЯ, МОДЕЛИ И СРАВНИТЕЛНИ РАКУРСИ – Полина Цончева, Тамара Драганова

PDF  THE CONSTRUCTION AND INTERPRETATION OF ESP TEACHING ECOLOGICAL CHAIN SYSTEM – AN QUALITATIVE ANALYSIS BASED ON GROUNDED THEORYLAI Xiaochun, ZHANG Xiufang, ZHANG Li

PDF  MULTI-LINGUAL EDUCATION IN THE BELT AND ROAD INITIATIVE: CHALLENGES AND SUGGESTIONS – XIAO Shan, XU Chenghui, ZENG Weijin

PDF  THE TRAINING OF MTI IN THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE SERVICES IN THE “BELT AND ROAD” AREASWANG Wei, DONG Yuanxing

PDF CHINESE LEARNING MOTIVATION OF BULGARIAN STUDENTS – A CASE STUDY OF THE CONFUCIUS INSTITUTE AT THE UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO – LI Jing, FAN Luwei, LIAO Yalu, MU Linzi 

PDF  THE RESTRICTION OF THE “4±1” MEMORY LIMIT ON CHUNK-CONSTRUCTION IN CHINESE POLITICAL DISCOURSE AND THE EXPLORATION OF ITS ENGLISH TRANSLATION PROCESSING  CAO Huan, ZHOU Zhihua, LIU Shaolong

PDF  DEVELOPING AN ONLINE PLATFORM FOR PROMOTING WUSHU AND QIGONG CLASSES IN THE CONFUCIUS INSTITUTE, UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO – Borislava Lecheva

PDF  РАЗВИТИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ КИТАЙ И САЩ И ВЛИЯНИЕТО НА ТЯХНАТА ДИНАМИКА ВЪРХУ СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА Нако Стефанов

PDF  МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В ТЪРГОВСКО-ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  Теодора Пенева

PDF  БЪЛГАРО-КИТАЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНО НИВО (Побратимяването на Пловдив с китайски градове и региони)Тиен Дзиендзюн и Мариана Тиен

PDF  ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕГИОНИ НА КИТАЙСКАТАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА: ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН – Илиян Матеев

PDF  СЪБИТИЯТА В АФГАНИСТАН И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ВЪРХУ ЕВРАЗИЙСКАТА АРХИТЕКТУРА НА СИГУРНОСТГеорги Чанков    

PDF  „ЛЕДЕНИЯТ ПЪТ НА КОПРИНАТА“ ИЛИ „МИДГАРДСОРМ“ – ВЪЗМОЖНИ СКОРОШНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КИТАЙ И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА „ЕДИН ПОЯС, ЕДИН ПЪТ“ ПРЕЗ СЕВЕРНИЯ АРКТИЧЕСКИ ПЪТ – Михаел Козарски

PDF  КИТАЙ РАЗГОВАРЯ СЪС СВЕТА. СВЕТЪТ ГОВОРИ ЗА КИТАЙ – Ивелина Ватова

PDF  ТЪРГОВСКИ КОНТАКТИ МЕЖДУ КИТАЙ, РИМ И ТЕХНИТЕ СЪСЕДИ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА – Живко Жеков

PDF  КИТАЙСКОТО ВСЕКИДНЕВИЕ ПРЕЗ 18. В. В ПЪТНИТЕ ЗАПИСКИ НА ДЖОН БЕЛ – Павел Петков

PDF  ЗА 14-АТА ПЕТИЛЕТКА НА КИТАЙ И ХАРМОНИЯТА Искра Мандова

PDF  ЯН ГУЕЙФЕЙ – ФАТАЛНАТА СТРАСТ НА ИМПЕРАТОР СЮЕН ДЗУН – Иванка Дончева 

PDF ПЪТЯТ НА ЕДНО МОМИЧЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА КИТАЙ – ОТ СУН ЦИНЛИН ДО ГОСПОЖА СУН ЯТСЕН И ДО ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНР – Теодора Йонкова

PDF  ЕНЕРГИЙНИ ПРАКТИКИ В КИТАЙСКОТО ИЗКУСТВО НА ВОЙНАТА И МИРА – Валери Иванов

PDF  КИТАЙСКИЯТ ДРАКОН И БЪЛГАРСКИЯТ ЗМЕЙ. ПСИХОЛОГИЯ НА МИТОЛОГИЯТА – Диана Мъглова

PDF  MATRICIDAL VOLITION AND SELF-SHAPING UNDER THE BONDAGE OF KINDSHIP ETHICS –ON JEAN’S ORESTES COMPLEX IN VIPER IN THE FIST – GAO Yonggang, FENG Di, DONG Yiran, LI Yue

PDF  БЪЛГАРО-КИТАЙСКО КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО: ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“ ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ“ Дияна Костадинова, Анета Койчева-Иванова

PDF  БЪЛГАРСКИТЕ И КИТАЙСКИТЕ АКВАРЕЛИСТИ В СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ ВЪВ II
МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ „ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА“, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ – Олга Въткова