институт конфуций - велико търново

 

гр. Велико Търново 5000, България

ул. "Христо Ботев" 19, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Корпус 5

Тел./факс: +359 62/ 538 444

Тел.: +359 62/ 538 445 

е-mail: confucius.vt@gmail.com

 

 

 

 

гр. Велико Търново 5000 ул. "Христо Ботев" 19, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Корпус 5