Библиотеката на Институт "Конфуций" разполага с над 2500 тома книги, учебници, учебни пособия и дискове, които могат да се използват безплатно в читалнята, а  някои  да се заемат, след издаване на читателска карта.
Вече на разположение на читателите са и голям брой учебници и речници на български език, но по-голямата част от литературата е на английски език.

 

 

 

 

гр. Велико Търново 5000 ул. "Христо Ботев" 19, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Корпус 5