УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

гр. Велико Търново 5000 ул. "Христо Ботев" 19, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Корпус 5