Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ „КИТАЙСКИ ЕЗИКОВ МОСТ“ ЗА ГИМНАЗИСТИ И ЗА СТУДЕНТИ 27 - 28.04.2024 Г.