Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ - 25-26 септември 2015 г.