Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2016 г.

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа -  2016 г.

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа -  2016 г.

 

 

 PDF   РОЛЯТА НА ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“ ЗА КУЛТУРНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ ОБМЕН МЕЖДУ КИТАЙ И БЪЛГАРИЯ - Пламен Легкоступ 

 PDF    EDUCATIONAL AND CULTURAL EXCHANGE BETWEEN CHINA AND THE COUNTRIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE (Under the Cooperation of Confucius Institutes Platform) - Long Tao, Zheng Shimeng, Yin Siqin

 PDF    RESEARCH ON IMAGE CONSTRUCTION OF EASTERN EUROPEAN COUNTRIES UNDER CHINESE MAINSTREAM MEDIA – CASE STUDY ON PEOPLE’S DAILY - Liu Chenyin, Shen Xin

 PDF    CHINESE LANGUAGE TEACHING IN BULGARIA’S EDUCATION SYSTEM - Gao Wei

 PDF    КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦИЕ В УЧИЛИЩНОТО ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАНИЕ - Тамара Драганова

 PDF    THE MEASURES OF TEACHING CHINESE CHARACTERS TO BEGINNERS FROM EUROPE - Fu Lei

 PDF    ПЪРВИ СТЪПКИ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В КИТАЙ - Полина Цончева

 PDF    НАЧАЛНИ ФОРМИ НА ДРЕВНАТА КИТАЙСКА ПИСМЕНОСТ - Георги Златев

 PDF    ОБИЧАЯТ НА ИМЕНУВАНЕ „ПАЙ-ХАН“ В АНТРОПОНИМИЧНАТА СИСТЕМА НА КИТАЙЦИТЕ - Диана Мъглова

 PDF    ЗАБРАВЕНАТА ЛЕНТА: ИЗ АРХИВИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРО-КИТАЙСКИЯ ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ „С ПЕСЕН ПО КИТАЙ“ (1955) - Андроника Мàртонова

 PDF    SIMPLE ANALYSIS OF THE TRADITIONAL WEDDING CULTURE OF CHINA AND BULGARIA - Liu Ming

 PDF    ОБЛЕКЛАТА ПО ВРЕМЕ НА КИТАЙСКАТА ДИНАСТИЯ ТАН - Теодора Йонкова

 PDF    КРАСОТАТА НА ТРАДИЦИОННИТЕ КИТАЙСКИ ТАНЦИ - Полина Анева

 PDF    СИМВОЛЪТ НА КОНЯ В КИТАЙСКАТА КУЛТУРА - Елица Миланова

 PDF    POSTCOLONIALISM “WITH CHINESE CHARACTERISTICS” - Pavel Petkov

 PDF    A REVIEW ON THE CLASSIFIED DICTIONARY FOR BULGARIAN AND CHINESE - Yin Hailiang

 PDF    „ВЕЛИКАТА КУЛТУРНА РЕВОЛЮЦИЯ“ В КИТАЙ И ЛИТЕРАТУРАТА - Бора Беливанова

 PDF    THE TEARS OF LOVE BETWEEN NOSTALGIA AND BEAUTY IN “A DREAM OF RED MANSIONS” AND BULGARIAN LITERATURE AND CULTURE - Petko Hinov

 PDF    КИТАЙСКАТА МИТОЛОГИЯ И ВЛИЯНИЕТО И` В НАШИ ДНИ - Рени Стоянова

 PDF    „НОМЕРЪТ НА КИТАЙКАТА“ ИЛИ КИТАЙСКИЯТ НОМЕР - Искра Мандова

 PDF    „ФОРМАТЪТ 16 + 1“ – ИНСТРУМЕНТ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА КНР СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА - Нако Стефанов

 PDF    КИТАЙ И ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ - Илиян Матеев

 PDF    ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КИТАЙСКАТА ПРАВНА ТРАДИЦИЯ. ЗАПАДНИ ВЛИЯНИЯ - Нина Делимаринова

 PDF    DEALING WITH A FINANCIAL CRISIS: EXAMPLES AND COMPARISONS FROM EUROPE AND CHINA - Ognyan Mitev

 PDF    ИЗТОЧНИТЕ БОЙНИ ИЗКУСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА - Валери Иванов