Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Класиране в „Конкурс по превод от китайски на българси език и обратно на името на Петко Хинов“

Класиране в „Конкурс по превод от китайски на българси език и обратно на името на Петко Хинов“

 

Жури: доц. д-р Полина Валентинова Цончева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, доц. д-р Антония Димова Цанкова (СУ „Св. Климент Охридски“), гл. ас. д-р Веселин Георгиев Карастойчев (СУ „Св. Климент Охридски“).

 

 

Съвременна китайска проза от китайски на български език (текст до 3 печатни страници):

 

I място: № 10 – Ива Христова Христова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

II място: № 2 – Доника Георгиева Недялкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

III място: № 9 – Михаела Първанова Първанова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Специална награда за най-добро заглавие: № 1 – Виктория Тихомирова Тодорова (ВТУ)

Поощрителна награда: № 6 – Камелия Радославова Гарева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

 

Класическа китайска проза от китайски на български език (текст до 3 печатни страници):

 

I място: № 13 – Ива Христова Христова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

II място: № 3 – Доника Георгиева Недялкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Поощрителна награда: № 12 – Силвия Георгиева Орманлиева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

 

Превод на произведения на Петко Хинов от български на китайски език (по избор):

Стихотворение „Най-простичкото цвете“

I място: № 8 – Лай Дзинтин

Разказ „Зимният прозорец“

I място: № 7 – Лай Дзинтин

 

Поощрителни награди:

Стихотворение „Най-простичкото цвете“ №4 – Нора Чилева Чилева (Пекински университет за езици и култура)

Разказ „Зимният прозорец“ №16 Нора Чилева Чилева (Пекински университет за езици и култура)