Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД ОТ КИТАЙСКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОБРАТНО НА ИМЕТО НА ПЕТКО ХИНОВ

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД  ОТ КИТАЙСКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОБРАТНО НА ИМЕТО НА ПЕТКО ХИНОВ

 

Институт „Конфуций“ във ВТУ и София,

Катедра „Китаистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“,

Катедра „Класически и източни езици и култури“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,

съвместно с Фондация „Петко Хинов“

обявяват

конкурс за превод

ОТ КИТАЙСКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОБРАТНО

НА ИМЕТО на Петко Хинов

преводач, публицист, поет, редактор, преподавател, общественик, ценител на високата словестност, автор на богослужебна поезия и служби на църковнославянски език, изследвач на българското коренознание

 

 „Ако у вас има нещичко от това вълшебно неспокойствие за споделеност и посвещение, вероятно това е първата искра, готова да протече по дъгата на любовта ви към Китай и към България. Защото преводачите имат най-малко две родини и само истинските преводачи имат непревземаема любов и към двете.“ (П.Хинов)

 

1.    Конкурсът е насочен към преводачи от китайски на български език и/или от български на китайски език и към всички, които изучават или проявяват интерес към китайския език и култура.  

2.    Участниците ще имат възможност да избират подбрани от журито произведения за превод в следните три категории:

·       Съвременна китайска проза от китайски на български език (текст до 3 печатни страници) – Приложение 1

·       Класическа китайска проза от китайски на български език (текст до 3 печатни страници) – Приложение 2

·       Превод на произведения на Петко Хинов от български на китайски език (по избор):

Стихотворение „Най-простичкото цвете“

Разказ „Зимният прозорец“

 

3.    Краен срок за предаване на материалите: 31 октомври 2022 г.

4.    Материалите изпращайте на следния имейл адрес: konkurs.p.hinov@gmail.com

5.    Изисквания за оформление на текста:

 

ОРИГИНАЛНО ЗАГЛАВИЕ

Име на автора на оригиналния език

 

Форматиране на преведения текст: подравняване: двустранно, шрифт: Times New Roman, размер на шрифта: 12,  разстояние между редовете 1,15, обозначено начало на нов абзац.

 

6.    Оценяване на преводите: Четенето и оценяването се извършват от жури в състав 3-5 души за преводите на съвременна и класическа китайска проза и в състав от 3 души за оценяване на преводите от български на китайски език. Конкурсът е анонимен. Участниците изпращат на посочения имейл адрес 2 отделни файла: 1 файл с преведения текст и 1 файл с лична информация на участника, в който да се съдържа следната информация: три имена, град, възраст, принадлежност към образователна институтция/Научна степен или звание, телефон за връзка, е-mail.

Координаторът по кореспонденцията на конкурса ще изпраща на членовете на журито за оценяване само файловете с преведените текстове.

 

7.    Срок за обявяване на резултатите: 30 ноември 2022 г.

 

8.  Награждаване: Предвидени са три награди, по една за всяка категория (ваучер за книги на стойност 150 лв.). Наградите на победителите в конкуса ще бъдат връчени на официална церемония на 5.12.2022 година в Институт „Конфуций“ във ВТУ.

Организаторите на конкурса желят успех на всички участници!

 Най-простичкото цвете

 Зимният прозорец

 Приложение 2

 Приложение 1