Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Наградени творби в Категория "Изобразително изкуство" в XI Национален конкурс на тема: „България и Китай – древни и уникални цивилизации“

Р И С У Н К И

 

Първа възрастова група

(5 – 7 години)

 

Белис Белгин Билял, гр. Попово, Школа „Арт Попово“, 6 год. 

(Първа награда)

 

Ивайла Пламенова Райкова, гр. Попово, Школа „Арт Попово“, 6 год.

(Втора награда)

 

Кристиян Тодоринов, гр. София, Ателие „Приказен свят“, 6 год.

(Трета награда)

 

Огнян Колев, гр. София, Ателие „Приказен свят“, 7 год.

(Трета награда)

 

 

Втора възрастова група

(8 – 10 години)

 

Неда Бошева, гр. София, Ателие „Приказен свят“, 10 год.

(Първа награда)

 

 Дивна Георгиева Илчева, гр. Монтана, Студио по изобразително изкуство „Рениарт“, 9 год.

(Втора награда)

 

Константина Бориславова Симеонова, гр. Търговище, I ОУ „Христо Ботев“, 9 год.

(Трета награда)

 

 Борис Грозев, гр. София, Ателие „Приказен свят“, 8 год.

(Поощрителна награда)

 

 

Трета възрастова група

(11 – 13 години)

 

Цветиана Цветомирова Борисова, гр. Русе, СУ „Васил Левски“, V ж клас, 11 год.,

(Първа награда) 

 

 Катерина Чехларова, гр. Търговище, I ОУ „Христо Ботев“, 13 год.

(Втора награда)

 

Нилсу Мустафова, гр. Търговище, I ОУ „Христо Ботев“, 12 год.

(Трета награда)

 

Иво Руменов Райнов, гр. Търговище, I ОУ „Христо Ботев“, 12 год.

(Поощрителна награда)

 

Явор Зарев, гр. Търговище, I ОУ „Христо Ботев“, 13 год.

(Поощрителна награда)

 

Емре Севги Хатиб, гр. Търговище, I ОУ „Христо Ботев“, 12 год.

(Поощрителна награда)

 

Рая Момчил Георгиева, гр. Монтана, Студио по изобразително изкуство „Рениарт“, 11 год.

(Поощрителна награда)

 

Ма Жунлин/Ma Ronglin/吗荣霖 , гр. Пекин, VII клас

(Специална награда)

 

Ли Шутун/Li Shutong/李淑彤, гр. Пекин, V клас

(Специална награда)

 

Ма Хъсюен/Ma Hexuan/马鹤轩, гр. Пекин, VII клас

(Специална награда)

 

 

Четвърта възрастова група

(14 – 16 години)

 

Александрина Стойкова, гр. София, Ателие „Приказен свят“, 15 год.

(Първа награда)

 

Александрина Андреева Котева, гр. София, Нациално училище за изящни изкуства „Илия Петров“, 16 год.

(Втора награда)

 

 Севда Драгомирова Драгнева, гр. Варна, Учебен център – Варна, 16 год.

(Трета награда)

 

Виктория Антониева Асенова, гр. Русе. СУ „Васил Левски“, X а клас, 16 год.

(Поощрителна награда)

 

Уан Сяои/Wang Xiaoyi/王肖祎, Китай, Училище за чужди езици към Пекинския университет за чужди езици, VIII клас

(Специална награда)

 

 

Пета възрастова група

(17 + години)

 

Ивелина Николова, гр. Горна Оряховица, Център за подкрепа за личностно развитие, 17 год.

(Втора награда)

 

Тинита Венциславова Хаджиева, гр. Г. Оряховица, Център за подкрепа за личностно развитие, 18 год.

(Трета награда)

 

Виолета Красимирова Катева, гр. Казанлък, СУ „Екзарх Антим I“, X а клас

(Поощрителна награда)

 

Ани Христова Еросалимова, гр. Велико Търново, ПГСАГ „Ангел Попов“, 17 год.

(Специална награда) 

 

 

К О Л А Ж И

Елица Калоянова Тонкова, гр. Велико Търново, ПГСАГ „Ангел Попов“, 18 год.

(Първа награда)

 

Магдалина Кръстева Кутрянска, гр. Пловдив, Университет по хранителни технологии, 23 год.

(Първа награда)

 

 

Жулиян Петров Желев, гр. Нова Загора, ПГТТ „Атанас Димитров“, 15 год.

(Втора награда)

 

 

Мирослав Георгиев Върбанов, гр. Нова Загора, ПГТТ „Атанас Димитров“, 16 год.

(Трета награда)

 

Йоана Димитрова Иванова, гр. Велико Търново, ПГСАГ „Ангел Попов“, 17 год.

(Поощрителна награда)

 

Никола Калинов Киров, гр. Търговище, I ОУ „Христо Ботев“, 13 год.

(Поощрителна награда)