Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Онлайн изпити за придобиване ниво на владеене на китайски език – HSK и HSKK на 13 март и 24 април 2021 г.

Онлайн изпити за придобиване ниво на владеене на китайски език – HSK и HSKK на 13 март и 24 април 2021 г.

                     

Институт „Конфуций“ ще провежда онлайн изпити за придобиване ниво на владеене на китайски език – HSK и HSKK на 13 март 2021 г.  и 24 април 2021 г.

Всеки, който желае да се яви, първо трябва да се регистрира на: http://www.chinesetest.cn, като към регистрацията се попълва онлайн формуляр. Обръщаме Ви внимание, че прилaгането на снимка в стандартен паспортен формат към онлайн формуляра е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, а трите имена трябва да бъдат изписани както са в документа за самоличност, с който ще се явявате на изпита.

Необходимо е да попълните и формуляр за регистрация в Институт „Конфуций“. Формуляра можете да изтеглите оттук, да го получите на имейл адрес или в кабинет 106 В на Института.

Моля не пропускайте да се регистрирате и на двете места!

Краен срок за регистрация и плащане на таксата :

- за изпитите на 13.03.21 г.: 2 март 2021 г.

- за изпитите на 24.04.21 г.: 13 април 2021 г.

Таксите за всяко ниво са както следва: 

HSK 1 (一级)  - 18 лв. 

HSK 2 (二级) - 18 лв.

HSK 3 (三级) - 36 лв.

HSK 4 (四级) - 36 лв.

HSK 5 (五级) - 50 лв. 

HSK 6 (六级) - 50 лв.

HSKK 1 (口语, 初级) - 18 лв.

HSKK 2 (口语, 中级) - 22 лв.

HSKK 3 (口语, 高级) - 26 лв. 

Заплаща се в касата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (каб.402, Ректорат), в каб. 106 В на Институт „Конфуций“ или в клон на Банка „Алианц“ по сметката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (IBAN: BG50BUIN70013152500016), основание за плащане: изпит HSK, получател: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (ВТУ). Квитанцията или вносната бележка се представя в Институт „Конфуций“ или се изпраща сканирана на имейл: confucius.vt@gmail.com

 

Условия и инструкции за регистрация
     

1. Условия за кандидатстване за онлайн изпит

  1. На онлайн изпит могат да се запишат само кандидати, който пребивават в страни, където присъствените изпити HSK, HSKK и YCT не са възобновени.
  2. Кандидатите за изпит трябва първо да се свържат с местния тестов център, за да се регистрират за теста. След което трябва да посетят www.chinesetest.cn и в менюто Глобални тестови центрове да маркират своя местен изпитен център и да се регистрират за избраната от тях дата.

2. Изисквания за регистрация

Преди да се регистрирате се уверете, че отговаряте на следните изисквания:

Компютър: Операционна система Windows (7/10), препоръчително е да настроите разделителната способност на екрана над 1440 * 900 (минимална настройка над 1366 * 768). Приложението за изпита не функционира на операционните системи MacOS и мобилни устройства.

②  Интернет връзка: Скоростта на интернет връзката трябва да достига 150KB/s или по-висока. Препоръчваме Ви да не се регистрирате за изпита, ако скоростта на мрежата не може да отговори на тази от изискванията

③ Камера: стаята трябва да бъде добре осветена и камерата да предоставя ясна картина;

За провеждането на изпита ще ви бъдат нужни две камери:

1.Компютърът трябва да бъде с вградена или подготвена независима камера с висока разделителна способност (повече от 300 000 пиксела = 0.3 мегапиксела).

2. Мобилен телефон с камера, за да изтеглите софтуера за видео разговор, определен от тестовия  център.


В определената за изпита виртуална стая се влиза 1 час преди началото на теста и мобилния телефон се поставя на един метър вляво или вдясно зад кандидата, така че проверяващият да има добра видимост към екрана на компютъра и самия кандидат;

(1) Квесторите ще проверяват дали стаята, избрана от кандидата за изпита, отговаря на условията, чрез избрания софтуер за видео връзка.

(2) Кандидатите трябва да свържат мобилните си телефони към WIFI мрежата и да включат „самолетен режим“.

(3) Телефонът  трябва да бъде с добре заредена батерия, за да се гарантира, че няма да се изключи по време на изпита.

⑤ Слушалки:  чист звук и добра звукоизолация;

⑥ Помещение: Изпитът трябва да се провежда самостоятелно в безопасно, затворено помещение. Забранено е провеждането на открити места като паркове, кафенета, ресторанти и др. Никой не може да влиза или излиза от стаята по време на изпита. Забранено е използването на всякакъв вид помагала.

Ако бъде установено нарушение, резултатът от теста ще бъде анулиран!

Не е разрешена трансгранична регистрация. Например кандидати, които се регистрират за онлайн изпит в тестов център в България, в деня на изпита трябва да се впишат в системата от територията на България.

Преди регистрация се уверете, че отговаряте на всички горепосочени изисквания.

Таксата за изпита няма да бъде възстановена, ако се установи, че тестовата среда, тестовото оборудване или други условия нарушават изискванията.

Важно:

  1. Не е необходимо да водите записки на хартия. Забранено е копирането и записването на тестови въпроси. На масата пред вас е забранено да присъстват други електронни устройства. Разрешени са единствено клавиатурата и мишката на компютъра, които трябва да бъдат поставени така, че да се виждат добре на камерата.
  2. В случай че възникнат технически проблеми по време на изпита, времето което ще отнеме за тяхното отстраняване, ще бъде възстановено на кандидата след края на изпита. 
  3. За да се гарантира коректното провеждане на изпита, Hankao International или тестовият център  може да  събира лична информация, свързана с теста, включително: име, снимка, видео и аудио записи. Събраната информация се използва до степента, разрешена от закона и когато това е необходимо за  международните  цели на Hankao (като поддържане на безопасно провеждане на изпитите).

 

02 Admission ticket и оценка:

Admission ticket ще бъде изпратен 5 дни преди теста. Запазва се на устройството, което ще се използва от в деня на изпита. Принтира се на хартиен ностиел по желание. Резултатите от изпита ще бъдат налични 10 дни след провеждане на HSK.

03 График на изпитите:


За контакти: confucius.vt@gmail.com, тел.: 062/538 445