Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Пробен изпит HSK

Пробен изпит HSK ще можете да проведете на следния адрес:

https://test.chinesetest.cn:36165/?p=9999903

Препоръчваме да се използва браузъра Google Chorme за провеждането на теста. При влизането на посочения линк системата на chinesetest първо ще предостави възможност за проверка на техническото оборудване за изпита. След извършване на проверката ще се зареди нова страница с полета за въвеждане на лични данни. Трябва да се въведат данните от регистрацията на кандидата в платформата на chinesetest, след което изпитът ще стартира.