Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Курсове по бизнес китайски

Курсове по бизнес китайски

Бизнес китайски език за напреднали
Хорариум: 30 учебни часа (2 часа седмично)