Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Курсове по китайски език за деца и възрастни

Курсове по китайски език за деца и възрастни
  • КУРСОВЕ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ (за начинаещи и напреднали)

  Занятията се провеждат два пъти седмично след 18:00 часа. Хорариумът е 60 учебни часа. Курсът се води както от български преподаватели, така и от китайските доброволци към Института. Учебниците, по които се преподава, са на разположение в библиотеката на Институт "Конфуций" (каб. 106 В).

     Записването става чрез попълване на заявка в каб. 106 В на Институт "Конфуций" или на имейл адрес confucius.vt@gmail.com.


Таксата за курса е:

  • за ученици и студенти – 120 лв.
  • за граждани – 150 лв.
  • за преподаватели, служители и членове на техните семейства – 60 лв.
     

Таксите се заплащат в клоновете на банка "Алианц" по банковата сметка на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", а вносната бележка се представя в стая 106 В на Институт "Конфуций".

 

  •      КУРСОВЕ ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

     Занятията се провеждат два пъти седмично след 17:00 часа. Продължителността на едно занятие е 30 мин. Курсът се води както от български преподаватели, така и от китайските доброволци към Института. Учебниците, по които се преподава, се осигуряват от Институт "Конфуций".

     Таксата е 10 лв. на месец. Заплаща се на касата в Ректората на ВТУ, като вносната бележка се представя в стая 106 В на Институт "Конфуций".

 

 Формуляр за записване