Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Отбелязване на Ден на китайския език в ООН – 22.04.2023 г.

Отбелязване на Ден на китайския език в ООН – 22.04.2023 г. Отбелязване на Ден на китайския език в ООН – 22.04.2023 г. Отбелязване на Ден на китайския език в ООН – 22.04.2023 г. Отбелязване на Ден на китайския език в ООН – 22.04.2023 г. Отбелязване на Ден на китайския език в ООН – 22.04.2023 г. Отбелязване на Ден на китайския език в ООН – 22.04.2023 г. Отбелязване на Ден на китайския език в ООН – 22.04.2023 г.

     На 22 април 2023 г. в Институт "Конфуций" - София, по инициатива на Центъра за езиково обучение и сътрудничество към Министерството на образованието в Китай и Посолството на КНР в Р България, и благодарение на съвместните усилия на двата Института "Конфуций" - в София и Велико Търново, бе отбелязан Деня на китайския език в ООН. В празничната програма ученици от Класна стая "Конфуций" при СУ "Васил Левски" - гр. Русе представиха "Танц на дракона", доброволката г-ца Сю Син-ю към Институт "Конфуций" във ВТУ и студентките от Великотърновския университет Мелис и Йоана изпълниха песен, а доброволката г-ца Гуо Син-и към ИК във ВТУ представи традиционен китайски танц.