Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Лекция на доц. д-р Андроника Мартонова на тема: "Кодовете на азиатското кино: традиция, изразност, естетика"

Лекция на доц. д-р Андроника Мартонова на тема: Лекция на доц. д-р Андроника Мартонова на тема: Лекция на доц. д-р Андроника Мартонова на тема: Лекция на доц. д-р Андроника Мартонова на тема: Лекция на доц. д-р Андроника Мартонова на тема: Лекция на доц. д-р Андроника Мартонова на тема: Лекция на доц. д-р Андроника Мартонова на тема: Лекция на доц. д-р Андроника Мартонова на тема:

     Публичната лекция на тема „Кодовете на азиатското кино – традиция, изразност, естетика“ ни бе представена от доц. д-р Андроника Мартонова, ръководител на Сектор „Екранни изкуства“ в Институт за изследване на изкуствата към БАН, като част от културната програма на първия по рода си Празник на източноазиатските култури, който се проведе на 14 и 15 май 2022 г. във Велико Търново.

     Доц. д-р Мартонова, както винаги досега ни поднесе увлекателно устно изложение със сериозен научен текст, оригинално тълкувание, отличен изказ и достатъчно на брой визуални материали от различни жанрове на съвременното азиатското кино. Със сигурност всеки един от присъстващите добави ново, интересно заглавие към личния си списък  с филми за гледане.