Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Съобщение от Министерството на образованието и науката за конкурси за кандидатстване на студенти и преподаватели за обучение в чужбина

Съобщение от Министерството на образованието и науката за конкурси за кандидатстване на студенти и преподаватели за обучение в чужбина

Студенти:

Начало » Документация » Конкурси » Студенти

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение на студенти в чужбина през учебната 2024-2025 година (публ. 23.01.2024 г.) Линк за сваляне на файл с информация:

Обява <--

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков” 2А, до 06.02.2024 г. включително. (публ. 23.01.2024 г.)

__________________________________________________________________

Преподаватели:

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение на преподаватели, изследователи и докторанти в чужбина през учебната 2024-2025 година (публ. 23.01.2024 г.) Линк за сваляне на файл с информация:

Обява <--

Срок за подаване на документите – 9 февруари 2024 г. (публ. 23.01.2024 г.)

 

Допълнителна информация на телефоните на служителите, които събират документите: 029217543, 029217643, 029217782.