Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2017 г.

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2017 г.

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа -  2017 г.

 

 

 PDF    INTERCULTURAL ADAPTATION AND THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL BUSINESS CHINESE TEACHING LONG Tao, Dimitar Ivanov, ZHENG Shimeng, YIN Siqin

 PDF    CULTURAL INTRODUCTION IN TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE FROM THE PERSPECTIVE OF CROSS-CULTURE COMMUNICATION - FU Lei

 PDF    THE INFLUENCE OF CULTURE ACTIVITIES ON THE OVERSEAS CHINESE LANGUAGE TEACHING IN THE BACKGROUND OF CHINESE LANGUAGE’S GLOBALIZATION - GAO Wei

 PDF    A STUDY ON THE CURRENT STATE OF THE CHINESE PROFICIENCY TEST (HSK) AT THE CONFUCIUS INSTITUTE IN SOFIA, BULGARIA - LIU Ming

 PDF    THE POSSIBILITY TO APPLY FILMS AND TELEVISION MATERIALS TO CHINESE TEACHING - WANG Ruohan

 PDF    ‘OBJECTIVE’ REALITY, THE PRODUCTION OF CHINA AND THE IMAGOLOGICAL PRISM - Павел Петков

 PDF    КИТАЙСКАТА „КНИГА НА ПРОМЕНИТЕ“ КАТО НЕПОСРЕДСТВЕНО ОТРАЖЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА - Валери Иванов

 PDF    ОСЕМТЕ БЕЗСМЪРТНИ И ТЯХНАТА СИМВОЛИКА - Рени Стоянова

 PDF    А ДЪЖДЪТ ШУМОЛИ, РОМОЛИ… - Уан Ан’и (Превод от китайски език – Бора Беливанова)

 PDF    КОЯ СЪМ АЗ1? - Дзун Пу (Превод от китайски език – Бора Беливанова)

 PDF    THE GEOSTRATEGIC PROJECT “ONE BELT ONE ROAD”, THE INITIATIVE “16+1” AND BULGARIA - Nako Stefanov

 PDF    BULGARIA, “BELT AND ROAD” INITIATIVE AND THE ROLE OF THE CONFUCIUS INSTITUTES - Iskra Mandova

 PDF    THE RESEARCH ON HOW CONFUCIUS INSTITUTES PROMOTES THE MINORITY LANGUAGE TRANSLATION AND SPREAD OF CHINESE LITERATURE WORKS - DONG Jingbo

 PDF    ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ НА АСЕАН С КИТАЙ - Илиян Матеев

 PDF    РИМ, КИТАЙ, ПАЛМИРА И КОПРИНАТА – ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА - Живко Жеков

 PDF    ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КИТАЙСКАТА ПРАВНА ТРАДИЦИЯ. ОСОБЕНОСТИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В КИТАЙ СЛЕД КРАЯ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ПЕРИОД ДО 80-ТЕ ГОДИНИ НА XX в. - Нина Делимаринова

 PDF    ПРЕГЛЕД НА АКТУАЛНИТЕ ДОГОВОРИ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА В СФЕРАТА НА ПРАВОСЪДИЕТО - Светослав Мишев

 PDF    ОТ ЕДЕМ ДО ЦИНИЦА: КИТАЙ И ДАЛЕЧНИЯТ ИЗТОК В ПРЕДСТАВИТЕ НА КЪСНОАНТИЧНИТЕ АВТОРИ - Александър Николов

 PDF    ФИЛОСОФИЯ ВЪВ ВОЕННОТО ИЗКУСТВО В ДРЕВЕН КИТАЙ - Георги Златев 

 PDF    ПО СЛЕДИТЕ НА КУЛТУРНИТЕ ВЛИЯНИЯ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН ВЪРХУ КОРЕНИТЕ НА КИТАЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ - Яна Шишкова

 PDF    БЪЛГАРСКИТЕ ПЛАКАТИ ЗА КИТАЙСКИ ФИЛМИ - Андроника Мàртонова

 PDF    ТЕМАТА ЗА КИТАЙ В ЛИЧНИЯ АРХИВ НА БЪЛГАРСКИЯ ХУДОЖНИК ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ - Евелина Хайн

 PDF    МИГРАЦИЯ И МИГРАЦИОННИ ТЕОРИИ. КИТАЙСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ - Диана Мъглова

 PDF    ПРИТЕГАТЕЛНАТА СИЛА НА КИТАЙ. ЗАЩО МИГРАНТИТЕ ИЗБИРАТ ДА ОСТАНАТ? - Теодора Йонкова