Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Международна научна конференция "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", 11-12 ноември