Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2018 г.

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа - 2018 г.

Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа -  2018 г.

 

 

  PDF     CЪДЪРЖАНИЕ

  PDF     ПЪРВИТЕ ПЕТ ГОДИНИ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“ - Пламен Легкоступ

  PDF      ЕЗИЦИ, РЕАЛИИ, БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ - Ценка Иванова

  PDF      THE DISCUSSION OF EDUCATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION BETWEEN CHINA AND THE DANUBE REGION COUNTRIES ON THE BASIS OF CONFUCIUS INSTITUTES Long Tao, Bu Yuanjun

  PDF      НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ КАТО КУЛТУРЕН ФЕНОМЕН И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО Й В ПРОЦЕСА НА ПРЕПОДАВАНЕ НА КИТАЙСКИ ЕЗИК - Полина Цончева

  PDF       ЖИВОТЪТ КАТО ПРЕПОДАВАНЕ. БЪЛГАРИСТИКАТА В ПЕКИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ - Люба Атанасова

  PDF      “16+1” FORMAT – ROLE IN GEOPOLITICAL STRATEGY OF PRC - Nako Stefanov

  PDF       НАУЧНИ ПАРАДИГМИ НА НОВИЯ ПЪТ НА КОПРИНАТА – СЪСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ - Стоян Денчев, Белла Тетевенска, Ирена Петева

  PDF       МЕЖДУКУЛТУРНАТА СВЪРЗАНОСТ КИТАЙ – ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИЗНЕСА - Бистра Василева, Пламена Паламарова

  PDF      ФОРМАТЪТ „16+1“, „ЕДИН ПОЯС, ЕДИН ПЪТ“ И БЪЛГАРСКОТО НЕ/УЧАСТИЕ - Искра Мандова

  PDF       ИСТОРИЧЕСКАТА РАМКА НА 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В. В КОНТЕКСТА НА КИТАЙСКО-БЪЛГАРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРАТА НА ПОЛИТИКАТА И ДИПЛОМАЦИЯТА - Тиен Дзиендзюн, Мариана Тиен

  PDF       ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ С КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА - Илиян Матеев

  PDF       THE CHINESE VERSION OF ECONOMIC GLOBALIZATION OR PAX SINICA IN THE 21ST CENTURY - Aleksandr Mokretskii

  PDF      ИНОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА КНР СЛЕД „ГЛОБАЛНАТА КРИЗА“ ДО ДНЕС - Нако Стефанов

  PDF       ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КИТАЙСКАТА ПРАВНА ТРАДИЦИЯ. ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННАТА КИТАЙСКА ПРАВНА СИСТЕМА - Нина Делимаринова

  PDF       КАРТИНАТА НА КИТАЙ В СРЕДНОВЕКОВНИЯ ЮЖНОСЛАВЯНСКИ ТЕКСТ „ЦАРСТВОТО НА ПОП ЙОАН“ - Лилия Илиева

  PDF       ANIMA ALTERA: ПОЕТИКА НА ДАОИСКИТЕ КОНЦЕПТИ И ПРИРОДАТА В КИТАЙСКАТА ЕКО- АНИМАЦИЯ „ГОЛЯМАТА РИБА И ДИВАТА ЯБЪЛКА“ - Андроника Мàртонова

  PDF       КИТАЙ, РИМ И ХУНИТЕ - Живко Жеков

  PDF      КИТАЙ И БАЛКАНИТЕ: ПЕРЦЕПЦИЯ И РЕЦЕПЦИЯ В СВЕТОВНИТЕ И МЕСТНИТЕ МЕДИИ - Ивелина Ватова

  PDF       КИТАЙСКАТА МИСЪЛ И СЪВРЕМЕННОСТТА - Светослав Мишев

  PDF       ЕДИН КОМПЛЕКТ БИЖУТА МЕЖДУ КИТАЙ И ЕВРОПА - Евелина Хайн

  PDF       КОЛЕДА И БЪЛГАРИТЕ В ПЕКИН - Теодора Йонкова 

  PDF       BREAKING THE STEREOTYPES, INTRODUCING CHINA WITH NEW LABELS - Wang Han

  PDF      БОЙНИТЕ ИЗКУСТВА В ДРЕВЕН КИТАЙ - Георги Златев

  PDF       A COMPARATIVE STUDY OF TAI JI QUAN AND QIGONG - Borislava Lecheva

  PDF       REPRESENTATIONS OF CHINA IN WESTERN TRAVEL ACCOUNTS DURING THE NINETEENTH CENTURY - Pavel Petkov

  PDF       CHINA REACHES NEW SKIES - Georgi Nikolaev

  PDF       DIALOGUE BETWEEN CHINA AND WORLD START FROM THE GREAT WALL - Han Guowei