Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Провеждане на онлайн изпити HSK и HSKK на 12 март 2022 г.

Институт „Конфуций“ ще провежда изпити за придобиване ниво на владеене на китайски език – HSK и HSKK на 12 март 2022 г.

Всеки, който желае да се яви, трябва да попълни приложения по-долу онлайн формуляр за регистрация. Обръщаме Ви внимание, че прилaгането на снимка в стандартен паспортен формат към онлайн формуляра е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, а трите имена трябва да бъдат изписани както са в документа за самоличност, с който ще се явявате на изпита.

Изисквания за снимка: Снимката, с която се регистрирате, ще се използва за разпознаване и потвърждение на участника от китайските квестори в деня на изпита, затова е задължително да е правена през последните 6 месеца и да няма прекалено голяма разлика с настоящия външен вид на участника. Не е задължително да е правена във фото студио. Може да се заснеме с телефон, стига качеството да е достатъчно добро. Фонът на снимката е препоръчително да е бял или друг светъл цвят. Силуетът трябва да се вижда от раменете на горе. Не може да използвате снимка, върху която има печати или надписи. 

Преди да се регистрирате се уверете, че отговаряте на изискванията и сте добре запознати с инструкциите за провеждане на онлайн изпити HSK. Можете да ги прочетете на следния линк: http://www.confuciusinstitute-velikoturnovo.bg/bg/obshta-informatsiya/usloviya-i-instruktsii-za-porvezhdane-na-onlayn-izpiti-hsk

Съгласно новите изисквания на Международния изпитен център в Китай таксите за изпитите HSKK и първо и второ ниво на HSK се увеличат с 30%. Нивата от HSK3 до HSK6 ще се провеждат задължително съвместно със съответно HSKK ниво и с досегашния размер на таксите. 

Краен срок за регистрация и плащане на таксата: 26 февруари 2022 г.

Таксата се заплаща в касата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (каб.402, Ректорат), в каб. 106 В на Институт „Конфуций“ или в клон на Банка „Алианц“ по сметката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (IBAN: BG50BUIN70013152500016), основание за плащане: изпит HSK, получател: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (ВТУ). Квитанцията или вносната бележка се представя в Институт „Конфуций“ или се изпраща сканирана на имейл: hsktest.vt@gmail.com

Такси: 

HSK1 (一级) 23,00 лв.

HSK2 (二级) 23,00 лв.
HSKK1 (口语, 初级) 23,00 лв.
HSKK2 (口语, 中级) 29,00 лв.
HSKK3 (口语, 高级) 34,00 лв.
HSK3 (三级) + HSKK1 (口语, 初级) 54,00 лв.
HSK4 (四级) + HSKK2 (口语, 中级) 58,00 лв.
HSK5 (五级) + HSKK3 (口语, 高级) 76,00 лв.
HSK6 (六级) + HSKK3 (口语, 高级) 76,00 лв.
 

За контакти: confucius.vt@gmail.com, тел.: 062/538 445, тех. лице: 0876077098 (Анелия Калинова)