Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Условия и инструкции за порвеждане на онлайн изпити HSK

Условия и инструкции за провеждане на онлайн изпити HSK 

 

 

  • Изисквания за регистрация:

    Преди да се регистрирате се уверете, че скоростта на интернета, тестовата среда (помещение) и тестовото оборудване отговаряте на следните изисквания:

I.  Тестова среда (помещение)

Изпитът трябва да се провежда самостоятелно в безопасно, затворено помещение. Забранено е провеждането на открити места като паркове, кафенета, ресторанти и др. Никой не може да влиза или излиза от стаята по време на изпита. Забранено е използването на всякакъв вид помагала. Забранено е копирането и записването на тестови въпроси. На масата пред вас е забранено да присъстват други електронни устройства. Разрешени са единствено клавиатурата и мишката на компютъра, които трябва да бъдат поставени така, че да се виждат добре на камерата. Ако бъде установено нарушение, резултатът от теста ще бъде анулиран!

II.  Тестово оборудване:

     Кандидатите трябва да подготвят компютър и мобилен телефон/ipad. На компютъра, на който ще провеждат теста, трябва да изтеглят приложението за изпита (EXAMCLIENT) и да свържат мобилния телефон към видеоконференцията за наблюдение.

Изискванията за тестовото оборудване са както следва:

1. Компютър:

(1)  Операционна система Windows (7/10), препоръчително е да настроите разделителната способност на екрана над 1440 * 900 (минимална настройка над 1366 * 768).

(2)  Приложението за изпита не функционира на операционните системи MacOS и мобилни устройства, затова е препоръчително да не използвате компютри MAC.

(3)  Компютърът трябва да бъде с вградена или подготвена външна независима камера с разделителна способност по-висока от 300 000 пиксела (0.3 мегапиксела); стаята трябва да бъде добре осветена и камерата да предоставя ясна картина;

2. Слушалки:

(1) Слушалките трябва да са с кабел, да произвеждат чист звук и да имат добра звукоизолация. Кандидатите, участващи в устния изпит HSKК, трябва да имат слушалки с кабел и микрофон, с ясно възпроизвеждане на звук, добра звукоизолация и приемане на звук.

(2) По време на устния тест HSK първо трябва да изпълните теста за проверка на оборудването и мрежата, след което да преминете към отговаряне на въпросите от изпита. Важно е да се уверите, че сте чули цялото съдържание на въпроса, преди да започнете да отговаряте. По време на процеса на отговаряне, следвайте стриктно инструкциите и подканите, за да отговорите в рамките на определеното време.

(3) Bluetooth устройствата не са разрешени по време на изпита, както и външни устройства за съхранение като USB флаш памет и безжични приемници.

  Забележка: Изпитът не може да се полага на мобилни устройства като смарт телефони и ipad.

3. Мобилен телефон:

За изпита трябва да подготвите мобилен телефон с камера като допълнително устройство за наблюдение. На него се изтегля  софтуера за видеоразговор-наблюдение, определен от регистрирания тестов център. (Изтеглете voov meeting)

(1) В определената за изпита виртуална стая се влиза 1 час преди началото на теста и мобилния телефон се поставя на един метър вляво или вдясно зад кандидата, така че проверяващият да има добра видимост към екрана на компютъра и самия кандидат;

(2) Квесторите ще проверяват дали стаята, избрана от кандидата за изпита, отговаря на условията, чрез избрания софтуер за видео връзка. Също така по време на изпита ще наблюдават изпитната среда на всеки участник на 360 градуса, чрез съответния софтуер.

(3) Кандидатите трябва да свържат мобилните си телефони към WIFI мрежата и да включат „самолетен режим“.

(4) Телефонът  трябва да бъде с добре заредена батерия, за да се гарантира, че няма да се изключи по време на изпита.

 

III. Пропускателна способност на мрежата:

            Пропускателната способност на мрежата е 20M, а скоростта на мрежата трябва да бъде 150KB/s или повече; По време на теста трябва да затворете други всякакви приложения, които не са свързани с теста и да използвайте мрежата за директна връзка за да влезете в теста.

 

  • Подготовка за изпита:

 

1. Проверете и отпечатайте билета за вход най-късно 3 дни преди изпита, а паролата за теста проверете и отпечатайте 1 ден преди изпита.

2. Не забравяйте да проведете пробния изпит. Отговорност за възникването на евентуални проблеми поради неполагане на пробния тест носят единствено явяващите се на изпита.  

3. В определената виртуална стая се влиза 1 час преди началото на изпита за проверка на самоличността и помещението.  Тогава трябва да представете входния билет (admission ticket) и документа за самоличност, с който сте се регистрирали за изпита (лична карта, паспорт). Не забравяйте, че по време на процеса на проверка на самоличността и двете са необходими.

 4. Влезте в приложението на системата за изпита (EXAMCLIENT) 30 минути преди започването на изпита (най-късно 10 минути), за да се подготвите за теста.

 5. Направете проверка за успешно провеждане на изпита:

 1) Проверка на камерата;

 2) Проверка на оборудването за възпроизвеждане на звук и слушалки;

 3) Проверка на мрежата;

 6. Прочетете внимателно и се съгласете с правилата на изпита.

 7. Въведете правилния номер на билета за вход (admission ticket) и парола, за да влезете в обратното броене на теста.

 8. В деня на изпита, ако проверката на самоличността или тестовата среда се преценят като не отговарящи на изискванията, изпитът не се провежда и регистрационната такса няма да бъде възстановена.

 

  • Exam Discipline

 

 1. В деня на изпита всеки кандидат трябва да отговори на тестовите въпроси самостоятелно. Никой не може да влиза или излиза от стаята по време на изпита и не може да се появяват предмети, които не са пряко свързани с изпита.

 2. По време на изпита клавиатурата и мишката на компютъра трябва да бъдат поставени на работния плот през целия процес. Забранено е използването на хартия, електронни устройства и други предмети за копиране и записване на тестовите въпроси.

 3. За да се гарантира безопасно провеждане на изпита, квесторите ще провеждат дистанционно видео наблюдение чрез онлайн видеоконференция през целия тестов период и ще правят скрийншот снимки и проверка на самоличността посредством камерата на компютъра.

4. Ако видеоконференцията бъде прекъсната, се постарайте да я възстановите навреме. Ако видеовръзката бъде нарушена за дълго време, резултатът от изпита ще бъде анулиран.

 5. В деня на изпита, ако не вземете или не завършите теста поради причини, различни и необвързани с организаторите на изпита, отговорността за получения резултат се поема единствено от кандидата. В тези случаи Тестовият център няма да променя резултата или възобновява изпита. Таксата за регистрация също няма да бъде възстановена.

 6. По време на изпита, ако квесторът установи някакво необичайно поведение, жестове, обаждания и т.н., които не са свързани с теста, той ще има право да направи предупреждение чрез видеоразговора по всяко време.

 7. Според „Мерките за справяне с нарушения на правилника за провеждане на изпити на Chinese test“, всеки, който се яви на изпит от името на друг или агитира други да се яви на теста от тяхно име и подправят или променят своите сертификати и снимки, ще бъде дисквалифициран от теста и ще му бъде забранено да се явява на изпит в продължение на две години.

 8. "China Test International" и тестовият център запазват правото да държат участниците в теста отговорни след изпита за дисциплинарни нарушения.

 

  • Examination process

 

Кандидатите трябва да влязат във виртуалната стая 1 час преди да започне изпита и да изпълнят следните стъпки:

①Влизане в определената онлайн видеосреща в Voov от вашия телефон или ipad.;

②Проверяване на тестовата стая и потвърждаване на самоличността на кандидата от квестора;

③Влизане в приложението на изпитната система (EXAMCLIENT) ;;

④Изтегляне на съдържанието на теста и изчакване на началото на изпита;

⑤Започване на теста и онлайн предаване тестовата работа;

⑥Напускане на виртуалната стая от телефона или ipad;

 

След като се извърши проверката на самоличността и помещението от квесторите, поставете мобилния телефон на един метър вляво или вдясно зад вас, така че квесторите да могат да виждат фигурата ви и екрана на компютъра по време на целия тест. Ъгълът, под който трябва да се постави камерата, е показан на следната фигура:

 

  • Оценяване

 

1. Получаване на резултат

10 дни след провеждането на изпитите HSK и 25 дни след провеждането на устните изпит HSKК можете да влезете в уебсайта на китайската тестова услуга (www.chinesetest.cn) и да въведете номера на своя входен билет и вашето име за да проверите резултатите си.

Сертификатите с резултатите от писмения тест за нивата от 3 до 6 на HSK и съответстващото им ниво на устен изпит ще бъдат издадени заедно.

 

              2. Score report application

След като резултатите бъдат оповестени, можете да влезете в центъра за лична информация в сайта на www.chinesetest.cn, да изберете „Additional Score Report“ и да кандидатствате за хартиена версия на сертификатa с резултатите , който да получите по пощата на вашия постоянен адрес или да изберете да го изпратят на адреса на изпитния център, чрез който сте провели изпита.

 

За да се гарантира коректното провеждане на изпита, Hankao International или тестовият център  може да  събира информация, свързана с теста, включително: име, снимка, видео и аудио записи. Събраната информация се използва до степента, разрешена от закона и когато това е необходимо за  международните  цели на Hankao (като поддържане на безопасно провеждане на изпитите).

За контакти: confucius.vt@gmail.com, тел.: 062/538 445; 0876 636 022